מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

המוסד לבטיחות ולגיהות, המוביל את נושא הבטיחות והבריאות בעבודה בישראל, ישתתף בכנס ה- 5 לבטיחות ואיכות הסביבה בחקלאות.

ההשתתפות בכנס היא חלק מפעילות ענפה שהמוסד מקיים בתחום החקלאות. המוסד לבטיחות ולגיהות רואה חשיבות רבה לנושא שמירת הבטיחות והגיהות בענף החקלאות - ענף מפותח בישראל אולם עתיר סיכונים המעסיק עובדים רבים, חלקם הגדול עובדים זרים, ולהם אף נערכות הדרכות בשפות המוצא שלהם.

המגיעים לביתן המוסד לבטיחות ולגיהות בכנס החקלאות, יוכלו לקבל מידע על הסיכונים העומדים בפני חקלאים בעבודתם, ועל הדרכים למנוע אותם. כמו-כן ניתן יהיה לקבל מידע על הדרכות וייעוץ שמעניק המוסד לבטיחות ולגיהות ללא עלות ולמנהלים ועובדים בענף החקלאות.

עוד בכנס, נציג המוסד לבטיחות ולגיהות ישתתף בפאנל מומחים בהשתתפות נציגים של הביטוח הלאומי, אגף הפיקוח, משרד החקלאות וגופים נוספים.


להרשמה לכנס יש למלא את הטופס בלינק: http://osh.org.il/site/news/news072109.pdf

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il