מאמרים - למה נחרב בית - המקדש ? הדפסה מאתר מאמרים

למה נחרב בית - המקדש ?

נכתב על ידי עמית אברהם

[ הדפסת המאמר ]

"מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו ע''ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע''ז גלוי עריות ושפיכות דמים". [תלמוד בבלי יומא ט,ב]

אגדתה זאת מסבירה לנו בפשטות - למה נחרב בית המקדש. בית מקדש הראשון נחרב, בגלל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. לעומת, בית המקדש השני שנחרב בגלל שנאת חינם בלבד.

השבוע יהיה ביום חמישי צום יז' בתמוז. בהיסטוריה היהודית היום הזה מסמל כאב עצום, יום שהיו בו הרבה מאוד סבל, עצב ורוע. משנה ברורה תקמט,א. כותב: "בשבעה עשר בתמוז ארעו בו חמש צרות: בו נשתברו הלוחות כשירד משה מן ההר ... ובטל התמיד עוד מלהקריב בבית הראשון, והובקעה העיר בחורבן בית השני, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה, והעמיד צלם בהיכל".

ודווקא בשבוע זה שני רבנים מכובדים יוצאים בהתבטאויות ואמירות עלובות. התבטאויות ואמירות כנגד ציבור אנשים שונה ואחר. בעצם האמירות האלו, הם פגעו אם או בלי כוונה בליבות האנשים. אפילו אם הם צדקו, עליהם לראות את התאריך העברי בלוח השנה ולהיות ערים שמא מהקודש תצא תקלה.

כתוב: "דרך ארץ קדמה לתורה". כלומר: לפני שאנחנו בונים את בניין התורה, אנחנו מחויבים שהבסיס המוסרי יהיה חזק יציב בריא וטוב. כי אם לא כך, הבניין יתמוטט ללא בסיס.

כמו - כן, דרך ה' היא "אל תצדק הרבה". ולמה - מפני, שריבוי הקדושה עלול לגרור לניוון יצירתי וריקבון עלוב וקשה שהיא אפשר יהיה להשתחרר ממנו.

לכן, על הרבנים לחזור מהתבטאויות ומהאמירות העלובות האלו. כי כדי שבית המקדש השלישי יבנה צריך להרבות באהבת חינם ולא להמשיך את חורבן בית המקדש השני שהייתה בו שנאת חינם.
[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il