מאמרים - יהוה אחד ושמו אחד הדפסה מאתר מאמרים

יהוה אחד ושמו אחד

נכתב על ידי חיים שלמה - המשיח

[ הדפסת המאמר ]

ויקח – קרח – חקת


פנה הקב"ה ואמר: מי רוצה לקחת את התורה הזו?...מה כתוב בה שאלו?...לא תרצח!...חס ושלום תורה זו שלך הוא, ושלך תהיה, איני רוצה תורה זו...התחנן בפניו הקב"ה ונענה...ריבון העולם, אם אתה נותן התורה לי, כל ממשלתי תעבור, כי כל ממשלתי הוא בהריגה, ואם אקבל התורה לא תהייה מלחמות. וממשלתי היא על כוכב מאדים, המורה על שפיכות דמים, ואם כן, הכול יתבטל מן העולם...השאלה היא: מי רוצה להפסיק את המלחמות וההרג והמחלות ולעבור לעולם התורה שהיא שלום?...


התורה משולה למחסן גדול שיש בו כל מה שאנחנו רוצים שנאמר: "הפוך בה והפוך בה דכולא בה"...שמו של המחסן: "ויקח"...כל אדם ואדם נכנס לתוך המחסן לוקח מה שלוקח... יוצא מן המחסן ולא משלם כסף עבור מה שלקח...הגניבה שהוא גנב מתוך המחסן מעורר בתוך גופו תסמינים והוא מתחיל לספר לנו את התסמינים שמרגיש בתוך גופו ומשכנע את כל באי העולם שאכן התסמינים האלו אלה דברים שהקב"ה רוצה אותם...שנאמר: "יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מבורך"...יהוה לא נתן ויהוה לא לקח כולם גנבים...וזאת היא גניבת הדעת שעליה נאמר: "היזהרו חכמים בדבריכם פן תחויבו בגלות ותלמידכם ישתו מהמים המרים וימותו"...


העולם נברא בצד שמאל שנאמר: "מצפון תפתח הרעה"...כך שהעולם הזה כולו "רע"...שנאמר: "ייצר לב האדם רע מנעוריו"...כדי להחזיק את הרע שאלו הם הרצונות העצמיים והרחמים העצמיים צריך להעצים את הרע שעל זה נאמר: "כדי לשרוד צריך להרוג"...קם אדם אחד ונכנס למחסן "ויקח"...וחיפש דבר מה שיכול להחזיק את העולם הזה שכולו "רע"...ולקח את האות ר' וחיבר את זה לשתי אותיות "קח" וקיבל את שמו "קרח"...הוא יצר את ע' שהם 70 אומות העולם שנאמר: "70 פנים לתורה"...וכך קמו בני קרח שהם שולטים על העולם הזה שהוא נקרא "כסף"...וכולם מוכרים את התורה בכסף ורוצים להיות "עשירים כקרח"...העולם הזה נמצא במודעות קרח מיום חורבן בית המקדש שבו התחילה הגלות (חוסר ידע) והתחילו המגפות פוקדות את העולם הזה וכל שאיפת בני קרח לעצור את המגפות ואת המלחמות...והמלחמות מתגברות והמגפות מפילות חללים רבים...כך שבני העולם הזה מתכלים וסובלים לא בגלל "שיהוה נתן ויהוה לקח"...אלא בגלל מה שלקח קרח מהמחסן "ויקח"...וכולם משתמשים בזה ורוצים להיות עשירים כקרח...שהיום הזה שנאמר: "סוף גנב לתליה"...שנאמר: "כשם שאתה מודד מודדים לך"...רואים את מודעות קרח בעולם הזה בימים האלו וזה רק מכיוון שקרח לקח עצה רעה לעצמו כך שכל באי העולם הזה מנסים לשרוד ולא מצליחים...כך שכדי להצליח צריכים לדעת: "כל הרודף אחר שאינו שלו הוא בורח מפניו, ולא עוד, אלא מה שיש לו, נאבד ממנו". כך היה עם קרח: "קרח רדף אחרי שאינו שלו, שלו אבד, והאחר לא הרויח".


כדי לצאת מן המודעות הזו באה פרשת השבוע "חקת" ומראה לנו כיצד אנחנו מטהרים את עצמנו מן המגפה שאנחנו נמצאים בה שנאמר: "כל מי שרוצה להיטהר מטהרים אותו - וכל מי שרוצה להיטמא מטמאים אותו"... דהיינו, כל מי שרוצה להמשיך בדרך "קרח" הוא ממשיך להיות טמא... "וזורה מלח על הבשר כדי להכשיר אותו והולך למקווה כדי להיטהר"...אבל כל הזמן הוא טמא על כן הוא חוזר על הפעולות כל הזמן...האדם שהוא "קרח"...צריך להיכנס לפרשת "חקת"...דהיינו, הוא צריך להיכנס לאותו מחסן שנכנס קרח שהוא "ויקח"...ויקח מתוך המחסן את האות ת' ואז נהייה: "חקת" שנאמר: "מי שלוקח עליו עול מלכות שמים מורדים ממנו דיני מלכות"...


כך שפה אנחנו רואים שני סוגים של אנשים: האחד לקח את האות ר' והשני לקח את האות ת' מתוך המחסן שנקרא "תורה"...כך שגם האות ר' וגם האות ת' נמצאים בעולם הזה שהעולם הזה נקרא: ו"ה וזאת היא תורה שמונחת לפנינו. כאשר ו"ה לא באיחוד, דהיינו, עדיין אנחנו נמצאים במודעות של בית המקדש נחרב אנחנו נמצאים בתורה של מודעות קרח...וכאשר ישנו איחוד בעולם הזה שהוא ו"ה אנחנו עוברים לתורה של מודעות "חקת" שנאמר עליה: "זאת חקת התורה אשר-צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין-בה מום אשר לא-עלה עליה על" (במדבר י"ט פסוק ב').


תורת קרח כל אדם ואדם שחי על פני העולם הזה יודע אותה בדעת... מדוע?...כל אדם ואדם חווה מלחמות פנימיות ומחלות פנימיות שהיא מודעות השנייה בהתפתחות האדם שהיא מודעות האש שהיא מודעות השקר שהיא מודעות אשה שהיא מודעות הנפש שעל כן נאמר: "האמת כואבת"...


"זאת חקת התורה אשר-צוה יהוה לאמר: ...אלה שבע המילים כנגד שבעה ימי הבריאה של מעשה בראשית...שמכילים 25 אותיות כנגד המילה כה כנגד מספר האותיות במשפט: "שמע ישראל יהוה אלוהנו יהוה אחד"...כך שכל יום ויום בני קרח שדוחים משיח מגיעים לבית אלהים שהם בנו אותו כדי להתעשר ממנו אומרים: "באנו לכאן ביראה ובאהבה ובאהבה וביראה כדי שתעזור לנו לחבר י"ה עם ו"ה באיחוד שלם יהוה שנאמר: יהוה אחד ושמו אחד"...


לשאלה מדוע הם לא מצליחים אנשי דת, מדע וקבלה לחבר ראש י"ה לגוף ו"ה?...התשובה: אין להם כוונה הם רק מדברים ולא עושים...והם רוצים לקחת גם את האות ר' שלקח קרח וגם את האות ת' שלקח משה...שעל כן נאמר על שלמה המלך: מת כרת! מדוע?...הרבה כסף (האות ר') וסוסים (סודות התורה ת')...כך שכל באי העולם הזה לוקחים את האות ר' ואת האות ת' ומחברים את זה לאותיות קח וזאת "קרחת" שסובלים כל באי העולם הזה ועל זאת הקרחת אומרים הדתיים לאשה להוריד את שערות ראשה...


"אל תחזיק מעצמך אם למדת תורה לזאת נוצרת"... "זאת חקת התורה אשר-צוה יהוה לאמר:...ואלה הדברים אשר ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכל באי העולם...לא באתי לכפור בתורה – באתי לקיים את התורה...ומה היא תורה אם לא – זכר ונקבה ברא אתם...הזכר הוא הקדוש ברוך הוא שנקרא איש שנקראים מזרח ודרום שהם י"ה...הנקבה שהיא נקראת השכינה שהיא נקראת אישה שנקראת צפון ומערב שנקראת ו"ה...שנאמר: "והייתם שניכם לבשר אחד"...וכאשר מתחברים: צפון, דרום (זכר ונקבה), ימה, קדמה (איש ואישה) על זה נאמר: "צדיק אתה יהוה"!


אלה הם ימות המשיח ביום ברא אלהים את-השמים ואת-הארץ...ואלה הם הכתובים שמופיעים בספרי "מלחמת הרוח בחומר" שעומדים במבחן המציאות מול כל באי העולם תחת כותרת: דת, מדע וקבלה שהם: כוונה (קבלה) דיבור (מדע) ומעשה (דת)...שהם: אש (דינים) מים (חסדים) רוח (המכריע בניהם)...כך שספרי מראה לכל באי העולם כיצד עושים את שלושתם אחד שנאמר ביום ההוא שהוא היום הזה יום הגאולה לכל דורש: "קדוש (אש) קדוש (מים) קדוש (רוח) יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו"...


מי זה האדם שיכול לעמוד מול כל באי העולם הזה בדעת ולהראות לכל העיניים הגשמיות את מה שאומר הכתוב: "זאת חקת התורה אשר-צוה יהוה לאמר"...זה האדם שכתב את הכתוב שאומר: "וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרון לאמר"...


"מה טובו אוהליך יעקב משכונותיך ישראל"


"אין גדולה כתורה ואין חכמים כישראל"


"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך

אודות הכותב:
"הפצת האור - הדרך לאמת"
דואר: fullwayoflife@walla.co.il
טלפונים:03-9322192 0544-898547
"האדם המבקש רחמים הוא האדם שלא נותן רחמים למרחם" - המשיח.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il