מאמרים - דחיית בקשתם של יצחק ומאיר אברג'יל לעיין מחדש בהחלטה לעצרם עד תום הליכי ההסגרה הדפסה מאתר מאמרים

דחיית בקשתם של יצחק ומאיר אברג'יל לעיין מחדש בהחלטה לעצרם עד תום הליכי ההסגרה

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

בש"פ 8481/09, יצחק אברג'יל ואח' נ' פרקליטות המדינה מחלקה בינלאומית

כב' השופט: י' צבן


03.06.2009

העובדות:
1. מדובר בבקשת יצחק ומאיר אברג'יל לעיין מחדש בהחלטה לעצרם עד תום הליכי ההסגרה.
2. בארצות הברית הוגש כנגד המבקשים כתב אישום המייחס להם ביצוע עבירות בשלוש פרשיות: האחת, הלבנת כספים וסחיטה באיומים, השנייה, פרשת רצח של סוחר סמים בשם סמי אטיאס בלוס אנג'לס והשלישית, ייבוא סמים לארה"ב מסוג MDMA.
3. שמו של יצחק נקשר לשלושת הפרשיות, ואילו למאיר יוחסה מעורבות בפרשת הלבנת הכספים והסחיטה באיומים בלבד.
4. החלטה בעתירת ההסגרה טרם ניתנה.

ההכרעה:
1. סעיף 52(א) לחוק המעצרים קובע כי עצור רשאי לפנות לבית המשפט בעניין הנוגע למעצר אם התקיים אחד משלושת התנאים הבאים: א. נתגלו, מאז מתן ההחלטה נושא הבקשה, עובדות חדשות; ב. נשתנו הנסיבות; ג. עבר זמן ניכר מאותו מועד.
2. עיון חוזר הינו הליך בו נעשית בחינה חוזרת של עניינו של המבקש, על רקע אחת משלוש העילות לעיל, כאשר הטענה היא ששינוי הנסיבות הטמון בכל אחת משלוש העילות מצדיק את שינוי ההחלטה, זאת להבדיל מערר שעיקרו השגה על טעות שנעשתה על-ידי בית המשפט בהחלטה נושא הערר.
3. במסגרת בקשה לעיון חוזר, אין בית המשפט נדרש לטענות שהועלו בדיון העיקרי במעצרם של המבקשים או בטענות שמקומן בעתירה העיקרית. השאלה היא אם כן, האם הראיות שהוצגו על ידי המבקשים הינן ראיות חדשות, ואם כן - האם קיומן מהווה שינוי נסיבות שיש בו כדי להצדיק את שינוי ההחלטה.
4. בהתאם לסעיף 12 לחוק ההסגרה בצירוף סעיף 10(2) לאמנת ההסגרה בין ארצות-הברית לישראל (בתיקון מיום 6.7.05), ניתן לצרף לבקשת ההסגרה הצהרה שהיא בבחינת עדות שמיעה. על-כן, על-פי החוק והאמנה, תצהירי החוקרים שצורפו לבקשת ההסגרה קבילים כראיה בהליך זה.
5. אין לומר כי עצם הגשת הראיות המקוריות מהווה נסיבה חדשה שיש בה כדי להצדיק שינוי ההחלטה. מסיבה זו, אין גם לקבל את טענת המבקשים כי ראיות אלה הוסתרו מהם במסגרת הדיון בבקשת המעצר.
6. אין בהודעות, בעדות ובעסקת הטיעון שאוזכרו בתצהיר רויטר חידוש ושינוי נסיבות. גם לגופם של דברים, ההודעות ניתנו בקשר למשפטו של חי ועקנין ותיארו חלק אחד בלבד של הלבנת ההון מתוך פרשייה רחבה יותר הכוללת גם סחיטה באיומים.
7. הראיה החדשה היחידה שנותרה אם כן היא התצהיר של אסף ועקנין בו הוא מצהיר כי הוא או אחיו, חי ועקנין, לא אוימו במישרין או בעקיפין על ידי מי מהמבקשים בכל הנוגע לחובותיהם לגבי בן-הרוש. השאלה היא אם כן, האם יש בראיה זו כדי להצדיק שינוי ההחלטה בדבר מעצרם של המבקשים.
8. בגדרו של הליך הסגרה אין נדרשים לבחון את משקל הראיות או את מהימנות גרסאותיהם של העדים, למעט מקרים קיצוניים בהם מתגלה כי הראיות חסרות ערך על פניהן.
9. אכן, תצהירו של אסף ועקנין עומד בסתירה לחומר הראיות הקיים בפרשת הסחיטה באיומים. אולם, כאמור, סתירה זו אינה דרושה בירור בשלב זה, והשאלה היא האם המסקנה העולה מן התצהיר הינה כי הראיות בפרשת הלבנת ההון-סחיטה באיומים הינן חסרות ערך על פניהן, והתשובה לכך שלילית. לגופם של דברים, אין בתצהיר התייחסות ישירה לשיחות הטלפון מהן עולה לחץ, חשש ופחד.
10. משאין בראיות שהוגשו כדי לקעקע את משקל הראיות לכאורה שפורטו בהחלטת המעצר ולהפכן לחסרות ערך על פניהן אין מקום לשינוי ההחלטה.
11. טענות המבקשים הנוגעות לחומר שהיה קיים בעת הדיון במעצר אין מקומן בבקשה לעיון חוזר, ואין לראות בעובדה כי בינתיים תורגם חומר הראיות לעברית כדי להוות שינוי נסיבות המצדיק שינוי ההחלטה.
12. לגופן של טענות, הנכונות המוקדמת לבצע הרצח אינה שוללת את דברי מנור כי פנה ליצחק לקבל הסכמה ואישור לביצוע הרצח, ובכל מקרה, מדובר בנסיבה הנוגעת לאמינות ומשקל.
13. דין הבקשה לעיון חוזר להידחות.אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il