מאמרים - גזר דין לנאשם חרדי אשר ביצע מעשים מגונים בקטינים שלמדו אצלו תורה הדפסה מאתר מאמרים

גזר דין לנאשם חרדי אשר ביצע מעשים מגונים בקטינים שלמדו אצלו תורה

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

ת"פ 1947/07, מדינת ישראל נ' דן גבריאל

כב' השופט: ח' אפרתי


04.05.2009

העובדות:
הנאשם גבר צעיר, חרדי, הורשע בשורת עבירות מין שבוצעו כנגד קטינים. כל העבירות בוצעו בפערי זמן בין עבירה לעבירה. רובן ככולן בוצעו בקטינים שנתנו אמון בנאשם כאשר באו לשמוע מפיו שיעורי תורה וכאשר כולן מבוצעות במקומות מסתור איליהם פיתה הנאשם את המתלוננים לפנות עימו.
ענייננו בגזר הדין.

החלטה:
1. עבירות מין הינן ממן העבירות הבזויות והחמורות. עבירות שחומרתן "משתבחת" כאשר הללו מבוצעות בקטינים והחומרה "מזדקקת" ועולה דרגה בחומרתה, כאשר הקורבנות הינם תלמידים הנותנים את אמונם במורם מורה בוגר האמור לשמש להם דמות ערכית חיובית לחיקוי והערכה מחד גיסה. כאשר הבוגר מבצע העבירה מנצל ביודעין יתרון זה לטובתו ולצרכיו האישיים למטרות בזויות, על חשבון כבודם, תדמיתם של הקורבנות בעיני עצמם אגב זריעת מבוכה בלבול, ועירוב תחומים מיותר מזיק ושלא לצורך גם ובעיקר בנושא כיצד בוגר אחראי "בן תורה" ו"צדיק" מתנהל עם ...תלמידיו, כל זאת מאידך גיסא.
הנאשם גרם, למצער לכאורה, נזק נפשי נוסף לקטינים שומרי מסורת בכך שכמורה הלכה ראשוני, למצער בעיניהם ביצע בגופם את אשר ביצע ו..אסר עליהם לגלות לאיש את אשר אירע.
2. ראוי רצוי וגם הכרחי להעביר לאותם קטינים מתלוננים מסר ברור כי כבודם, גופם, בריאותם הפיזית והנפשית ושלומם יקרים לחברה, וראוי כי ידעו כי יש השומע לשוועתם, וכי כי חרף קטנות קומתם, חולשתם הפיזית ותמימותם. הינם בני אנוש לכל דבר ועניין, וככאלה הינם וראויים להגנה טיפוח ושמירה ככל אדם ואזרח בחברה דמוקרטית שומרת חוק שכבוד האדם הינו ערך יסוד מוגן ברקמת חייה.
3. לאור האמור, גוזר ביהמ"ש על הנאשם את העונשים הבאים: 30 חודשי מאסר. מתוכם 24 חודשי מאסר בפועל. והיתרה 6 חודשים כעונש מע"ת על כל עבירת מין למשך 3 שנים החל מהיום.כמו כן פסק ביהמ"ש פיצוי כספי בסך 8,000 ש"ח לכל מתלונן סה"כ 24,000 ש"ח.

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il