מאמרים - התערבות בג''צ בהחלטות היועץ המשפטי לממשלה הדפסה מאתר מאמרים

התערבות בג''צ בהחלטות היועץ המשפטי לממשלה

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]בג"ץ 6702/05, המרכז לפלורליזם יהודי - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

כב' השופטים: ד' ביניש, א' ריבלין, א' פרוקצ'יה


16.03.2009

העובדות:
1. העותרת מלינה על החלטות גורמי האכיפה, המשיבים 1 ו- 2, בעניינו של המשיב 3, רב העיר צפת.
2. טענתה של העותרת היא שעל המשיבים 1 ו- 2 להעמיד לדין את המשיב 3 בגין התבטאויות נגד האוכלוסייה הערבית המהוות לשיטתה, לכאורה, עבירות על סעיף 144ב לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (איסור פרסום הסתה לגזענות). העותרת מבקשת גם כי יחודש אישום שבגינו הועמד המשיב 3 לדין פלילי בעבר.

ההכרעה:
1. ככלל, אין בית-המשפט נוטה להתערב בהחלטות היועץ המשפטי לממשלה בנושא זה. רק במקרים נדירים, שבהם מתגלה בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה חוסר סבירות מהותי, עשוי בית-המשפט להתערב בה.
2. ביחס לכל המקרים הגישה הכללית היא גישה מרוסנת, שלפיה בית המשפט אינו שם את עצמו בנעליו של היועץ המשפטי לממשלה, ואינו מתערב אלא במקרים שבהם החלטת היועץ היא בלתי-סבירה בעליל ומבטאת חריגה קיצונית ממתחם שיקול הדעת.
3. מדיניות זו המיושמת בהפעלת הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה יסודה במספר שיקולים ובהם: מקצועיותם וניסיונם הרב של הגורמים המוסמכים בעניין זה; מורכבות השיקולים הצריכים לעניין; והחשש מפני ההשלכות האפשריות של התערבות בג"ץ על תוצאות המשפט הפלילי שיוגש בעקבותיה.
4. התחום הפלילי של "עבירות חופש הביטוי" מעורר, מעצם טיבו והפן החוקתי הטבוע בו, קשיים מיוחדים ומצריך זהירות מיוחדת. אלה משליכים על מתחם שיקול הדעת המסור ליועץ המשפטי לממשלה בייזום ההליך הפלילי ובניהולו, מתחם הכולל לא פעם יותר מאפשרות סבירה אחת.
5. גורמי התביעה סברו כי הפתרון שהוצע - בדמות פרסום הבהרה והתנצלות, והותרת האפשרות לנהל הליך פלילי אם המשיב 3 ישוב להתבטא באופן אסור - עדיף על-פני קיום המשפט עד-תומו. מסקנה זו משקפת איזון ערכי סביר בנסיבות העניין.
6. העתירה נדחית.

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il