מאמרים - התעריפון המלא להעסקת אמנים הדפסה מאתר מאמרים

התעריפון המלא להעסקת אמנים

נכתב על ידי עדן גוריון

[ הדפסת המאמר ]

תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים ב"רשות השידור"

טלוויזיה
יום צילום וידאו ו/או יום צילום פילם:
תפקיד ראשי - 1430 ?. תפקיד אחר - 1073 ?.

תשלום שעות נוספות כאשר יום האולפן מתארך מעל 10 שעות צילום:
שעתיים ראשונות עבור כל שעה:
תפקיד ראשי - 162 ?. תפקיד אחר - 125 ?.

יום חזרה שלא ביום צילום:
תפקיד ראשי - 412 ?. תפקיד אחר - 322 ?.

שחקנים:
יום הקלטה לאחר צילומים (פוסט סינכ) = 50% מתעריף ליום צילום.
יום הקלטה פלייבק או וידאו = 50% מתעריף ליום צילום.

מרואיין חבר א.מ.י - 601 ?.

זמרים:
עד 4 שירים לתכנית - 1073 ?. 5 שירים ומעלה לתכנית - 1430 ?.

זמרים עבור הקלטת פלייבק:
עד 4 שירים - 587 - 5 שירים ומעלה לתכנית - 1430 ?.

ליווי קולי - זמר מלווה קולי עבור ליווי לסולן
עד 4 שירים - 537 ?. 5 שירים ומעלה - 715 ?.

קריאה אמנותית לסרט:
עד 10 דקות - 388 ?.
עד 20 דקות - 428 ?.
עד 30 דקות - 608 ?.
עד 50 דקות - 846 ?.
מעל 50 דקות - 975 ?.

הנחיה בתכנית בידורית כולל הכנות וחזרות
א. מישדר עד 30 דקות - תעריף לכל תכנית
תכנית אחת ביום אולפן - 953 ?.
2 תכניות ביום אולפן - 864 ?.
3 תכניות ביום אולפן - 715 ?.
ב. מישדר מעל 30 דקות תכנית אחת ביום אולפן - 1520 ?.

השתתפות בשעשועון טלוויזיה - לכל תכנית
תכנית אחת ביום אולפן - 289 ?
2 תכניות ביום אולפן - 185 ?
3 תכניות ביום אולפן - 154 ?.


רדיו
שחקנים ליום הקלטה (5 שעות)
תפקיד ראשי - 952 ?, שעה נוספת - 162 ?.
תפקיד אחר - 724 ?, שעה נוספת - 117 ?.

חזרה (לא ביום הקלטה)
תפקיד ראשי - 263 ?.
תפקיד אחר - 217 ?.

זמרים ליום אולפן עד 5 שעות.
עד 4 שירים:
שידור חי - 725 ?, מופע פומבי - 725 ?, פלייבק/הקלטות - 587 ?
5 שירים ומעלה:
שידור חי - 953 ?, מופע פומבי - 989 ?, פלייבק/הקלטות - 805 ?.


תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים בטלוויזיה החינוכית

יום צילום - אולפן/ פילם/ וידאו (כולל חזרה אחת)
תפקיד ראשי - 1034 ?.
תפקיד נכבד - 935 ?.
תפקיד אפיזודי, עד שתי רפליקות - 365 ?.

זמר סולן עד 4 שירים לתכנית - 936 ?.
זמר סולן עד 5 שירים ומעלה לתכנית - 1034 ?.

זמר מלווה עבור ליווי קולי לסולן
עד 4 שירים לתכנית - 467 ?.
5 שירים ומעלה לתכנית - 516 ?.

רקדן עד 4 מחולות תפקיד נכבד - 936 ?.
רקדן 5 מחולות ומעלה, תפריד ראשי - 1034 ?.

שעה נוספת ביום צילום:
תפקיד ראשי - 130 ?.
תפקיד נכבד - 118 ?.
תפקיד אפיזודי - 47 ?.

כל שעת חזרה מעבר ל-3 שעות:
תפקיד ראשי - 86 ?.
תפקיד נכבד - 78 ?.
תפקיד אפיזודי - 92 ?.

קריינות לסרט:
קריין לסרט עד 10 דקות - 99 ?.
קריין לסרט מעל 10 דקות עד 20 דקות - 138 ?.
קריין לסרט מעל 20 דקות - 178 ?.

קריאה אמנותית לסרט:
קריין אמנותי לסרט עד 10 דקות - 297 ?.
מעל 10 דקות עד 20 דקות - 321 ?.
מעל 20 דקות עד 30 דקות - 465 ?.
מעל 30 דקות עד 50 דקות - 648 ?.
מעל 50 דקות - 751 ?.

הנחייה בתכנית בידור כולל חזרות למנחה שהוא שחקן:
מנחה/שחקן במופע פומבי - 1437 ?.
מנחה עד 30 דקות - 715 ?.
מנחה עד 30 דקות, 2 תכניות ביום אולפן - 648 ?.
מנחה עד 30 דקות, 3 תכניות ביום אולפן - 555 ?.
מנחה מעל 30 דקות, תכנית אחת ביום אולפן - 1153 ?.


דיבוב:
שחקן סרט קצר:
עד 5 דקות - 203 ?.
מעל 5 דקות עד 10 דקות - 241 ?.
מעל 10 דקות עד 15 דקות - 270 ?.
מעל 15 דקות עד 20 דקות - 305 ?.
מעל 20 דקות עד 25 דקות - 360 ?.
מעל 25 דקות עד 30 דקות - 389 ?.תעריפון מינימום להעסקת אמנים מבצעים בכל גופי הטלוויזיה המסחרית, למעט ערוץ 2.

משך יום העבודה:
8.5 שעות עבודה + 1/2 שעה ארוחת בוקר + 1 שעה הפסקה וא.צהריים. (סה"כ 10 שעות)

יום צילום:
תפקיד ראשי - 2135 ?
כל תפקיד אחר - 1654 ?.

חישוב שעות העבודה:
יום צילום ברדיוס של 20 ק"מ מת"א - מההגעה לאתר הצילומים ועד עזיבתו.
יום צילום ברדיוס של מעבר ל20 ק"מ מת"א - מיציאת האמן מביתו ועד חזרתו אליו.

שעה נוספת (שעה 11 ו-12)
125% של שעת יום צילום
חישוב שעה נוספת:
שכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן חלקי 8.5 כפול 1.5.

חזרה (עד 4 שעות)
30% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

פלייבק ופוסט סינק (עד 4 שעות)
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

הגעה לאתר הצילומים לילה לפני:
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

זמרים:
עד 4 שירים - 1654 ?.
5 שירים ומעלה - 2193 ?.

תכנית ראיונות או שעשועון:
ללא הופעה אמנותית - 766 ?.
כולל הופעה אמנותית - בהתאם לתעריף הרלוונטי.

תנאי תשלום:
התשלום יבוצע לא יאוחר משוטף + 30 ימים לאחר הגשת החשבונית של כל אמן. כל פיגור מעבר לכך, יזכה את האמן בתשלום ריבית פיגורים על בסיס ריבית החשב הכללי.תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים בערוץ 2

משך יום העבודה:
9 שעות עבודה (הכוללות ארוחת בוקר) + 1 שעה הפסקה וארוחת צהריים (סה"כ 10 שעות)

יום צילום:
תפקיד ראשי - 2193 ?.
כל תפקיד אחר - 1611 ?.

חישוב שעות העבודה:
יום צילום ברדיוס של עד 20 ק"מ מת"א - מההגעה לאתר הצילומים ועד עזיבתו.
יום צילום ברדיוס של מעבר ל-20 ק"מ מת"א - מיציאת האמן מביתו ועד חזרתו אליו.

שעה נוספת (שעה 11 ו-12)
125% של שעת יום צילום.
חישוב שעה נוספת:
שכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן חלקי 9, כפול 1.25.

שעה נוספת (שעה 13 ואילך)
150% של שעת יום צילום.
חישוב שעה נוספת:
שכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן חלקי 9 כפול1.5.

חזרה (עד 4 שעות)
30% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

פלייבק ופוסט סינק (עד 4 שעות)
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

הגעה לאתר הצילומים לילה לפני:
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

זמרים:
עד 4 שירים - 1611 ?.
5 שירים ומעלה לתכנית - 2135 ?.

תוכנית ראיונות או שעשועון:
ללא הופעה אמנותית - 747 ?.
כולל הופעה אמנותית - בהתאם לתעריף הרלוונטי.

תנאי תשלום:
התשלום יבוצע לא יאוחר משוטף + 14 ימים לאחר הגשת החשבונית של כל אמן. כל פיגור מעבר לכך, יזכה את האמן בתשלום ריבית פיגורים על בסיס ריבית החשב הכללי.תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים בתיאטרון המסחרי

הצגות ערב - מינימום מובטח של 10 הצגות בחודש

שחקן בעל ותק מקצועי עד שנתיים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) - 368 ?.
מעל 10 הצגות בחודש (כל הצגה) 312 ?.

שחקן בעל ותק מקצועי עד 10 שנים
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) - 446 ?.
מעל 10 הצגות בחודש (כל הצגה) - 1379 ?.

שחקן בעל ותק מקצועי מעל 10 שנים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) - 551 ?.
מעל 10 הצגות בחודש (כל הצגה) 468 ?.

תפקיד ראשי בהצגה:
עבור כל הצגה - 767 ?.
הצגות שלמות מצולמות ע"פ דרישת גוף כלשהוא:
יום עבודה לתפקיד ראשי - 375 $.
יום עבודה לתפקיד אחר - 310 $.


הצגות ילדים

הצגות ילדים כולל פריקה וטעינה
שחקן בעל ותק מקצועי עד שנתיים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) - 396 ?.
מעל 10 הצגות (כל הצגה) - 348 ?.

שחקן בעל ותק מקצועי מעל שנתיים:
10 הצגות ראשונות (לכל הצגה) - 497 ?.
מעל 10 הצגות (כל הצגה) 424 ?.

הצגות ילדים לא כולל פריקה וטעינה
שחקן בעל ותק מקצועי עד שנתיים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) 446 ?.
מעל 10 הצגות (לכל הצגה) 379 ?.

מופע חד פעמי בתיאטרון (או כאשר אין 10 הצגות):
עד 10 שנות ותק (לכל הצגה) - 767 ?.
מעל 10 שנות ותק (לכל הצגה) 950 ?.


חשוב לזכור כי תעריפון זה מעודכן לשנת 2004 ולכן יכולים לחול שינויים.

אודות הכותב:
הכותב הנו עורך התוכן של אינדקס בידור ובמה, פורטל הבידור המוביל בישראל הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים בתחום הבידור והבמה בארץ. http://bidur.index.co.il/

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il