מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

פורים השכחה והזיכרון שני ארועים שcעבר קרו לעם היהודי
אחד' כמעט הושמדו יהודי רוב העולם על ידי אותו צורר המן הרשע
שני, פרשת עמלק איך שהעמלקי בא תמיד על עם ישראל להרוג בו שהוא חלש באמונה.
חייב אייניש לבשומה מתי? בפורים דווקא בפורים דווקא להיות בלי דעת בלי לדעת מה קורה בלי לדעת מה שמסביבו ומה שבתוכו לשכוח יום אחד לפחות בין ארור המן לברוך מרדכי.
אבל נשאלת השאלה למה לשכוח? ומה כן לזכור?
לשכוח מעצמי אבל תמיד לזכור מיהו עמלק ולמה הוא בא בעצם.
את העבר לשכוח אבל את העתיד לזכור תמיד, מצוות מחיית עמלק לא ניתן לעשותה רק שיבוא משיח באחרית הימים, יהיה למשיח את הידע ואת הכח איך לעשות את המצווה הזו.
ובכל זאת נצתוינו דווקא בפורים על פרשת זכור מה לזכור? לזכור מה שעשה לנו עמלק לפני בואינו את מעמד הר סיני, מה הקשר לפורים? ידוע לכל כי המן האגגי היה מזרעו של עמלק ועצם היותו שר וחשוב לפני המלך אחשווראש עשתה את העבודה בשבילו להרשות את הרג כל יהודיי פרס ומדי[וכמעט יכול לה אילולי מרדכי הצדיק ואחיניתו אסתר שעשו צום].

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il