מאמרים - ביטוח אובדן כושר עבודה בארצות הברית הדפסה מאתר מאמרים

ביטוח אובדן כושר עבודה בארצות הברית

נכתב על ידי Tax USA מיסוי וחשבונאות ארהב

[ הדפסת המאמר ]


בדומה לביטוח רפואי, יכול המעסיק להציע תוכנית ביטוח אובדן כושר עבודה זמני לעובדיו (Group STD). במידה והמעסיק אינו מציע תוכנית כזו, יוכל העובד לבטח את עצמו - (Individual STD).ביטוח אובדן כושר עבודה זמני ישלם לעובד אחוז מהשכר החודשי שלו (Salary Replacement) במקרה של העדרות זמנית הנובעת מפציעה, מחלה, הריון או הפרעה נפשית.מאפיני התוכנית:1. תשלום שבועי כאחוז משכר העובד (Salary Replacement)
אחוז הכיסוי משתנה מתוכנית לתוכנית. בדר"כ ינוע מ- 50% ל- 70% משכר הברוטו השבועי של העובד (Gross Salary).2. תיקרת פיצוי (Maximum Benefit Amount)
לכל תוכנית תקבע תיקרת פיצוי (בדר"כ שבועית) שמהווה את מקסימום התשלום השבועי שיקבל העובד. במידה ואחוז הכיסוי כפול שכר הברוטו של העובד (Salary Replacement) גבוה מתיקרת הפיצוי, יקבל העובד את גובה התיקרה בלבד.3. תקופת הכיסוי (Benefit Duration)
בעצם הגדרתה, התוכנית מיועדת לתקופה זמנית (Short Term). תקופת הכיסוי משתנה מתוכנית לתוכנית ובדר"כ תנוע מ- 12 שבועות ל- 12 חודשים.4. תקופת המתנה (Waiting Period)
תקופת המתנה מוגדרת כזמן בין היום בו העובד אינו מסוגל לעבוד (בשל מחלה/פציעה/הריון) לבין היום בו תחל התוכנית לשלם לו את התשלום השבועי. תקופה זו תלויה בתנאי התוכנית ובמדיניות המעסיק

בדר"כ, המעסיק (והתוכנית) יאלצו את העובד לנצל בתחילה את ימי החופשה/מחלה הלא מנוצלים העומדים לזכות (Accrued PTO) ורק אח"כ יחל לקבל את התשלום השבועי מחברת הביטוח.

תקופת ההמתנה תלויה בנוסף בסיבת אובדן כושר העבודה. לדוגמא במקרה של תאונה חמורה, לא תהיה תקופת המתנה ואילו במקרה של מחלה, תקופת ההמתנה תהיה מספר ימים (בין 3 ל- 14 ימים).5. פרמיה (Premium)
עלות התוכנית, בדר"כ משולמת על בסיס חודשי. הפרמיה בתוכנית קבוצתית זולה יותר מפרמיה אינדיבידואלית.ישנה אפשרות לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לזמן ארוך (Long Term Disability Insurance) על בסיס אותם עקרונות.ביטוח חיים (Life Insurance) וביטוח במקרה מוות או שיתוק מתאונה (Accidental Death and Dismemberment Insurance - AD&D)

מעסיקים רבים מאפשרים לעובדיהם להצטרף לתוכנית ביטוח חיים קבוצתית ואף ממנים את הפרמיה עובור פוליסה זו.ביטוח חיים (Life Insurance)
פוליסת ביטוח חיים תשלם סכום מסוים במקרה של מות המבוטח (Insured) למוטבים (Beneficiaries) המופיעים בפוליסה. מטרת הפוליסה היא לפצות את המוטבים מפני אובדן הכנסה נוכחי ועתידי בעקבות מות המבוטח. הכיסוי בפוליסת ביטוח חיים הוא רחב יחסית לכל מקרה מוות טבעי או מוות מתאונה.הסיבות העיקריות לביטוח חיים:

1. תחליף לאובדן הכנסה

2. סיוע לבן/בת זוג באחזקת בית

3. מימון עלות וחינוך ילדים

4. סיוע לבן משפחה הנתמך ע"י המבוטח

ביטוח במקרה מוות או שיתוק מתאונה (Accidental Death and Dismemberment Insurance - AD&D)

ביטוח זה מספק כיסוי מפני מוות או פציעה קשה / שיתוק כתוצאה מתאונה. בדומה לביטוח חיים הפיצוי ישולם למוטבים במקרה מוות, ובמקרה של שיתוק למימון המבוטח.במקרה מוות מתאונה תשלם פוליסת ביטוח מסוג AD&D פיצוי בנוסף לכל פיצוי מפוליסת ביטוח חיים בה הוא מבטח. בדר"כ, פוליסה זו אינה מכסה מוות ממחלה, התאבדות או מסיבות טבעיות.בארה"ב, ישנם מספר סוגים של פוליסת AD&D:1. תוספת לפוליסת ביטוח חיים קבוצתית (Group Life Supplement) - חלק מפוליסת ביטוח חיים קבוצתית המוצעת לעובד במסגרת עבודתו. הפיצוי בדר"כ הינו בגובה הפיצוי של פוליסת ביטוח החיים.


2. התנדבותי ( AD&D Voluntary) - הפוליסה מוצעת לעובד על בסיס התנדבותי, הפרמיה משולמת ע"י העובד כניכוי משכרו.3. ביטוח נסיעות עיסקיות (Travel Accident - Business Trip) - ביטוח הנעשה בדר"כ ע"י המעסיק למקרה מוות מתאונה בנסיעה עיסקית של העובד בשליחות המעסיק.4. ביטוח נתמכים (Dependents) - תוספת לפוליסה לביטוח ופיצוי בני משפחה אשר המבוטח מממן את עלות מחייתם.אודות הכותב:
http://tax-usa.net
http://taxusaonline.com


נציג חברת TAX USA INC המלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.


Tax Usa Inc.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il