מאמרים - מיסים פדראלים והטבות סוציאליות בארצות הברית הדפסה מאתר מאמרים

מיסים פדראלים והטבות סוציאליות בארצות הברית

נכתב על ידי Tax USA מיסוי וחשבונאות ארהב

[ הדפסת המאמר ]

Social Security
בדומה לביטוח לאומי בישראל, מחויבת משכורתו של עובד בארה"ב ב- Social Security. מס זה נגבה על פי חוק Federal Insurance Contributions Act ועל כן בתלושי השכר הוא מופיע תחת השם ((FICA. שיעור מס ה- Social Security הוא 6.20% מהשכר עד לתקרה של 102,000$ (בשנת 2008). ושיעור המס Medicare הוא 1.45% ללא תקרה.

עלות מעביד: המעסיק מחויב להעביר לשטונות המס שיעור דומה לזה שנוכה מהעובד (6.20%). זוהי עלות מעביד ומשולמת לשלטונות המס בנוסף על תשלום העובד. דהיינו, בפועל יעביר המעסיק לשלטונות המס שיעור של 12.4% מהשכר (חצי מתוך משכורת העובד וחצי כעלות מעביד).

לשכר המחויב במס Social Security נקבעה תיקרה, בשנת 2008 - 102,000$. שכר מעל לתקרה זו אינו מחויב במס Social Security.

Medicare
מקבילו הישראלי של מס זה הינו מס ביטוח בריאות. שיעור המס הוא 1.45% מהשכר ללא תקרה והוא מופיע בתלוש השכר תחת השם Medicare .

עלות מעביד: המעסיק מחויב להעביר לשטונות המס שיעור דומה לזה שנוכה מהעובד (1.45%). זוהי עלות מעביד ומשלומת לשלטונות המס בנוסף על תשלום העובד. דהיינו, בפועל יעביר המעסיק לשלטונות המס שיעור של 2.9% מהשכר (חצי מתוך משכורת העובד וחצי כעלות מעביד).FUTA - Federal Unemployment Tax Act
מס מעסיק בלבד (אינו מנוכה ממשכורת העובד). מבוסס על 0.8% משכר העובד עד לתקרה של 7,000$. מופיע בדיווחי השכר תחת השם FUTA.להלן טבלת סיכום - עלות מעביד למיסים FICA, MEDICARE ו- FUTA

מס
תקרת הכנסה
שיעור מס

FICA
102,000.00
6.20%

Medicare
Unlimited
1.45%

FUTA
7,000.00
0.80%


חוקי מס ברמת המדינה (State Tax)State Unemployment Taxes (SUTA)
במקביל לתשלום המס הפדראלי Federal Unemployment Tax (FUTA), מחויב המעסיק במס דומה ברמת המדינה - State Unemployment Taxes (SUTA).

שיעור המס נקבע על ידי המדינה כפונקציה של דרישות ההאבטלה שהוגשו למדינה ע"י עובדים שפוטרו ע"י המעסיק. לכל מדינה שיעור מקסימאלי הנקבע עבור תאגידים חדשים. אחוז זה הולך ויורד במידה ולא הוגשו בקשות לתשלומי דמי אבטלה ע"י עובדים לשעבר של המעסיק.

על המעסיק לבדוק עם מחלקת המיסוי ומשרד העבודה במדינה בה הוא מעסיק עובדים, מהו שיעור מס ה- (SUTA) הרלוונטי. ראה רשימת קישורים למחלקות המיסוי ומשרדי העבודה במדינות השונות.ביטוח עובדים במקרה של פציעה/מחלה שנגרמו במסגרת עבודתם - Worker's Compensation

בכל מדינה ישנו חוק החל על תאגידים המעסיקים עובדים - Worker's Compensation המהווה ביטוח עובדים במקרה של מחלה, פציעה או מוות הנגרם כתוצאה מעבודתו של העובד.

במקרה של פציעה, מחלה או מוות יפנה העובד או יורשיו למדינה (משרד העבודה או Worker's Compensation Fund.

שיעור התשלום עבור Worker's Compensation נקבע ע"י המדינה ובהתאם לסוג העבודה ורמת הסיכון הנובע ממנה. שיעור הביטוח על משכורת עובד העובד בעבודה פיזית או הפועל בסביבה של חומרים מסוכנים יהיה גבוה מזה של עובד המבצע עבודה משרדית.

על המעסיק לוודא עם המדינה בה הוא מעסיק עובדים לגבי תשלומי Worker's Compensation.

המדינה באמצעות הגוף המטפל בנושא ה- Worker's Compensation תערוך ביקורת שנתית לוודא יישום מלא של תשלומי הביטוח. ראה רשימת קישורים למחלקות המיסוי ומשרדי העבודה במדינות השונות.

אודות הכותב:
http://tax-usa.net
http://taxusaonline.com


נציג חברת TAX USA INC המלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.


Tax Usa Inc.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il