מאמרים - כיצד נפגעו עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות הדפסה מאתר מאמרים

כיצד נפגעו עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות

נכתב על ידי יואש זיגלמן

[ הדפסת המאמר ]

כיצד נפגעו עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות

המצב עד תחילת 2004:

לעמיתי הקרנות הוותיקות היו מספר זכויות בסיסיות:

1. גיל פרישה 65 לגברים וגיל 60 לנשים.

2. תשלום חודשי (עובד ומעביד) בסך 17.5% מהשכר.

3. פנסיה של 2% לכל שנת וותק, עד מכסימום 70% פנסיה בוותק של 35 שנים

4. השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה היה: ממוצע 3 שנים אחרונות לפני הפרישה.

המצב החדש מתחילת 2004:

1. גיל הפרישה נידחה לגברים מ 65 ל 67 (2 שנים) ולנשים מגיל 60 לגיל 64 (4 שנים)

2. התשלום החודשי לקרן הועלה מ 17.5% ל 20.5% מהשכר ללא תוספת זכויות.

3. חישוב הבסיס לפנסיה שונה ליחס הממוצע שבין שכר העובד לשכר הממוצע במשק, לאורך
כל תקופת עבודתו. במקרים רבים מדובר בהקטנת בסיס הפנסיה, להערכתי ב 20% בממוצע
(אין לי הוכחות לכך, זו הערכה בלבד).

כמה כסף עלולים העמיתים להפסיד מהשינוי בתנאים:

דוגמה: שכר ביום הפרישה (ממוצע 3 שנים אחרונות) 10,000 שח לחודש לגברים ונשים.

כמה עלולים להפסיד הגברים:

1. התשלום הועלה מ 1,750 שח ל 2,050 שח לחודש = 24,600 שח לשנה. ההפסד מגיל 65 עד
גיל 67 הוא: 49,200 ש"ח.

2. גבר הפסיד 2 שנות פנסיה של 70% (7,000 שח לחודש) = 84,000 ש"ח לשנה, וס"ה הפסד
מצטבר של 168,000 ש"ח.

3 הקטנה משוערת של בסיס הפנסיה בכ 20% (1,400 שח לחודש = 16,800 שח לשנה) יוצר
הפסד משוער של תקבולי הפנסיה עד גיל 85 בסך כולל של 302,400 ש"ח.

4. חיבור סעיפים 1 + 2 + 3 נותן הפסד עתידי משוער של כ 519,600 שח !!

כמה עלולות להפסיד הנשים:

1. הפסד תשלום חודשי נוסף (2,050 שח לחודש) ל 4 שנים נוספות = 98,400 שח.

2. הפסד 4 שנות פנסיה של 7,000 שח לחודש = 336,000 שח.

3. הפסד בגין הקטנה משוערת של הפנסיה בשל שינוי שיטת החישוב (1,400 שח לחודש עד
גיל 85) יוצר הפסד משוער של כ 352,800 שח.

4. חיבור סעיפים 1 + 2 + 3 נותן הפסד עתידי משוער של כ 787,200 שח !!

ואם חס וחלילה מדובר בזוג נשוי שיוצא לפנסיה, ההפסד המשותף שלהם עלול להגיע עד 1,306,800 שח !!ואנחנו חשבנו שכשאומרים "קרן פנסיה" מתכוונים לביטחון כלכלי לגיל הפרישה?

אודות הכותב:
יואש זיגלמן פועל יותר מ 30 שנה בתחום הפנסיוני. לאחרונה הקים ומנהל יואש זיגלמן אתר ענק ומקיף לביטוח
פנסיוני: http://www.Smartcash.co.il
האתר נותן לציבור מידע אמין, מדוייק ומעודכן בתחום הפנסיוני, וכן כלים
(מאמרים וטבלאות, וגם קורס פנסיוני)
שעוזרים לציבור לשפר את הביטוח הפנסיוני האישי.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il