מאמרים - פיקרק אברהם נ' הבנק הבינלאומי בע''מ הדפסה מאתר מאמרים

פיקרק אברהם נ' הבנק הבינלאומי בע''מ

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

ת"א 51527/07, פיקרק אברהם נ' הבנק הבינלאומי בע"מ

כב' השופט: מ' קליין


01.01.2009

העובדות:
1. התובע/המשיב מחזיק בתעודת פיקדון מקורית מיום 28/03/71 על סך 5,000 לירות נושאות ריבית אשר הוצאה במקור לגב' פיקרק מלכה ז"ל שהינה אימו של התובע.
2. התובע טוען כי מכח היותו יורש וכן מכוח היותו מחזיק בתעודת פיקדון למוכ"ז הינו זכאי לתבוע את שוויה.
3. התעודה הוצאה בזמנים הרלוונטיים ע"י בנק ליצוא בע"מ אשר התמזג עם הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ.
4. הנתבע הגיש בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות.

ההכרעה:
1. הדיון בבקשת הסילוק על הסף אינו מתייחס לאמיתות העובדות, אלא בבדיקה פורמלית טכנית ואין צורך בחקירה ודרישה של העובדות.
2. בית המשפט, כמדיניות שיפוטית, נוטה שלא לחסום את זכות הגישה לערכאות. זכות זו הוכרה על ידי הפסיקה כזכות חוקתית.
3. אין מקום בשלב זה לדחות את התביעה מחמת התיישנות וזאת לאור העובדה כי טרם שוכנע ביהמ"ש שהנתבע פעל כמוסד בנקאי סביר. במהלך ההוכחות חשוב יהיה לבדוק האם בתום תקופת הפיקדון נמסרה הודעה בכתב כי באם לא יפדה הפיקדון תוך זמן מסוים מה יעשה בכספים, האם הם יועברו לחשבון העו"ש של המנוחה או שיעשה בהם שימוש אחר.
4. חובות האמון והזהירות הרובצות לפתחו של הבנק כלפי לקוחותיהם במידה רבה גבוהות ומחמירות יותר מאשר ביחסים עסקיים רגילים בין שני צדדים להסכם.


אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il