מאמרים - הנחת תביעה לדמי לידה בתיבת השירות של הביטוח הלאומי כמוה כהגשת תביעה הדפסה מאתר מאמרים

הנחת תביעה לדמי לידה בתיבת השירות של הביטוח הלאומי כמוה כהגשת תביעה

נכתב על ידי רחל שחר

[ הדפסת המאמר ]

בסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, נוסח משולב, התשנ"ה 1995נקבע:

"(א)     כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.(ב)        הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; היתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה." 

מה דינה של תביעה לדמי לידה שהוגשה לתיבת השירות של הביטוח הלאומי ואבדה? בכך עוסק פסק דינו של בית הדין האיזורי בנצרת ב"ל 2157/07 נסרין אבו ראס נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו). 

התובעת, ילידת 1976 ותושבת כפר עילוט, עבדה כעובדת עצמאית, היתה רשומה אצל המוסד לביטוח לאומי כעובדת עצמאית ושילמה למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח.  ביום 3/8/05 ילדה התובעת בן, במז"ט.    בסוף חודש ספטמבר 2005 פנתה התובעת למנהל החשבונות שלה, מר סלימאן סלימאן, וביקשה ממנו לפעול לשם קבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. מר סלימאן, לקח מסניף המוסד לביטוח לאומי בנצרת, את טופס התביעה לתשלום דמי לידה והתובעת מילאה את הטופס וחתמה עליו. מר סלימאן הגיע למשרדי המוסד לביטוח לאומי והניח את טופס התביעה בתיבת השירות המונחת ליד דלת הכניסה לסניף המוסד לביטוח לאומי בנצרת.  

מסיבה שלא הובררה (כנראה בשל תקלה), טופס התביעה האמור לא הגיע לטיפולם של פקידי התביעות במחלקת אמהות-מזונות-ילדים בסניף נצרת של המוסד לביטוח לאומי. לפיכך, המוסד לביטוח לאומי לא טיפל בתביעה. התובעת חיכתה לתגובת המוסד לביטוח לאומי אולם משזו איחרה להגיע, פנתה התובעת לבא כחה. ב"כ התובעת שלח למוסד לביטוח לאומי מכתב, מיום 1/3/07, שבו טען כי התובעת הגישה תבעי לדמי לידה וטרם קיבלה תשובה עליה. תשובת המוסד לביטוח לאומי הגיעה במכתב, מיום 13/6/07, שבו נטען כי התובעת כלל לא הגישה תביעה לדמי לידה. עוד נכתב במכתב, כי התובעת רשאית להגיש תביעה לדמי לידה והמוסד לביטוח לאומי יחליט בה.        

בהתאם למה שהוצע במכתב המוסד לביטוח לאומי מיום 13/6/07, מילאה התובעת טופס חדש של תביעה לדמי לידה, והוא הוגש למוסד לביטוח לאומי במצורף למכתב ב"כ התובעת מיום 22/6/07.            

תביעתה החדשה של התובעת לדמי לידה - נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי, בטענה שהתובעת הגישה את תביעתה ביום 22/6/07, לאחר חלוף כ-22 חודשים מיום היווצרות העילה המזכה בדמי לידה, וזאת - בהסתמך על סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. לאור דחיית תביעתה לדמי לידה עתרה התובעת לבית הדין האיזורי לעבודה. בישיבת ההוכחות טענו נציגי המוסד לביטוח לאומי כי "לא ייתכן" שתביעה שתונח בתיבת השירות בסניף המוסד לביטוח לאומי - לא תועבר לטיפול פקיד התביעות.          

בית הדין קבע כי אמנם, יש לציין לשבח את המוסד לביטוח לאומי על כך שהוא מאפשר למבוטחיו להגיש מסמכים גם באמצעות תיבת השירות שממוקמת ליד דלת הכניסה לסניף. אולם, יש להביא בחשבון שתמיד ייתכנו גם תקלות, שבגינן מסמכים שמוגשים בדרך זו, לא יגיעו ליעדיהם בסניף המוסד לביטוח לאומי. תקלות עלולות לקרות בכל ארגון, ואפילו אצל המוסד לביטוח לאומי, שאין לו חסינות מיוחדת מפני תקלות.          

לפיכך, ברור שמידת הוודאות באמירתו של עובד הציבור מר עותמאן כי "לא ייתכן" שטופס תביעה שהונח בתיבת השירות לא יגיע אל הפקיד המתאים - אינה יכולה להיות מי'דה מוחלטת של וודאות. עצם האמירה הכוללנית על כך שהדבר "לא ייתכן", עשויה להצביע על בטחון עצמי רב מדי בענין העדר האפשרות של תקלות. 16.     הסיבה לדחיית תביעתה של התובעת על ידי המוסד לביטוח לאומי, היא טענתו המוסד לביטוח לאומי לפיה התביעה לדמי לידה הוגשה בחלוף 12 חודשים מיום יצירת העילה, וכי המועד בו הוגשה,  שולל למעשה לגמרי, את הזכאות לדמי לידה לפי סעיף 296(ב) לחוק.

בית הדין דחה כאמור את גרסת הביטוח הלאומי וקבע כי הנחת טופס התביעה במקום המיועד לכך בסניף המוסד לביטוח לאומי (תיבת השירות), דינה כדין הגשת התביעה. העובדה שהתביעה לא הגיעה למקום המיועד לכך ועל כן לא טופלה על ידי פקיד התביעות - אינה שוללת את העובדה שהתביעה אכן "הוגשה".  בית הדין קבע כי: "אנו סבורים שהמוסד לביטוח לאומי, יצר את הסיכון לאפשרות  שתביעות המוגשות בדרך זו לא יגיעו ליעד המבוקש, קרי לטיפולו של פקיד המוסד לביטוח לאומי. אמנם הדבר נעשה במסגרת נכונותו של המוסד לביטוח לאומי לייעול השירות שניתן על ידיו למבוטחים. נכונות זו מבורכת, ויש לשבח את המוסד לביטוח לאומי על כך שהוא מאפשר להגיש תביעות גם באמצעות הנחתן בתיבת השירות, בלא צורך להמתנה בתור לפקיד שיקבל את התביעה ויטביע עליה חותמת. אולם יחד עם זאת, אין זה הוגן כי  במקרה שבו מתרחשת תקלה, המבוטח יהיה זה שיינזק, בעוד שהסיכון עצמו נוצר על ידי המוסד לביטוח לאומי". לאור האמור לעיל משנקבע  כי התביעה הוגשה במועד ובלא שיהוי, קיבל בית הדין את התביעה וחייב  את המוסד לביטוח לאומי לשלם לתובעת דמי לידה.   

אודות הכותב:
רחל שחר, עו"ד ומגשרת מוסמכת. מנהלת פורום זכויות נשים בהריון באתר http://www.doctors.co.il עו"ד שחר עוסקת, בין היתר, בייעוץ משפטי ראשוני בתחום דיני העבודה במסגרות שונות. בעלת ניסיון של ייעוץ וטיפול משפטי בעובדים בכלל ובנשים עובדות בתחומי דיני העבודה השונים בכלל ועבודת נשים בפרט ובכלל זה: הפרת זכויות עבודה במהלך טיפולי פריון, פיטורי נשים עובדות בהריון ולאחר לידה.
משרדה של עו"ד שחר מספק, בין שאר תחומיו, הכנת חוזים אישיים וייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה הן בסקטור הפרטי על כל רבדיו והן במגזר הציבורי. רחל שחר, עו"ד 052-4616973

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il