מאמרים - הארכת מעצרם של האחים אברג'יל הדפסה מאתר מאמרים

הארכת מעצרם של האחים אברג'יל

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

מע 14171/08, היועץ המשפטי לממשלה נ' יצחק אברג'יל ואח'

כב' השופט יצחק מילנוב


05.10.2008

העובדות:
1. המשיבים הם אזרחי ותושבי ישראל שנעצרו ביום 24/08/08 בשעות הבוקר, על יסוד בקשת ארה"ב, לעצור המשיב 1 וע"פ בקשת ארה"ב מיום 24/08/08 לעצור גם את המשיבים 2, 3, 4, 5, לצורך הסגרתם לארה"ב. הבקשה דנן הינה החלטה חמישית להארכת מעצרם של המשיבים. על הבקשה חתום היועץ המשפטי לממשלה.

החלטה:
2. כל ארבע ההחלטות שניתנו בעניין המשיבים עומדות בתוקפן. לא נמצא בטיעוני ב"כ המשיבים, לשנות המסקנות בהחלטות הקודמות.
3. אין בקיומם של מסמכים באנגלית ללא תרגום עברי כדי לאיין את תקפות הדיונים וההחלטות שניתנו הן בבית משפט זה והן בערכאות הערעור.
4. הטענה כי ארה"ב לא הסגירה לישראל אזרח מאזרחיה, ככל שהיא נכונה, אינה סותרת את עקרון ההדדיות. השאלה הטעונה הוכחה היא, האם ארה"ב התבקשה ע"י ישראל להסגיר אזרח אמריקאי וסירבה, קרי, האם ארה"ב פעלה בניגוד לאמנה שבין שתי המדינות. לכך אין כל ראיה, ואף לא נטען שיש ראיה כזאת.
5. ההסגרה אינה חוקית. סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע, כי: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק - יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסכמה מפורשת בו". זוהי כידוע "פיסקת ההגבלה" המפורסמת, בה משיב המחוקק עצמו לאיסור שקבע בסעיף 5 לחוק היסוד הנ"ל. בחוק ההסגרה באו לידי ביטוי ערכיה של מדינת ישראל, לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש. פרט לטענה כי אין להסגיר יהודים לגויים, לא נשמע כל טיעון אחר ובטיעון הנ"ל בלבד, אין כדי לקבוע שההסגרה של אזרח ישראלי לארה"ב, היא הליך בלתי חוקי.
6. הטענה כי רשויות ארה"ב נוקטות במרמה ובהסתרת ראיות נדחתה. כך גם הטענה, בדבר אי הבטחת זכויות נאשמים בארה"ב. נקבע, כי היועץ המשפטי לממשלה סיפק לבית המשפט, הסבר מניח את הדעת באשר לנסיבות המעכבות את ההגשה המיידית של בקשת ההסגרה.
7. אכן, המעצר לצרכי הסגרה הוא בגדר מכה קשה לעצורים ולבני משפחותיהם. אולם סבל זה מוגבל בזמן בהתאם להוראות חוק ההסגרה ולבקרה השיפוטית המקויימת על ידי בית משפט השלום, טרם הגשת בקשת ההסגרה. בקרה זאת, לא יכולה ולא צריכה, להפוך לחקירה נגדית, לא של היועץ המשפטי לממשלה ולא של הרשויות בארה"ב.
8. המעצר הוארך עד ליום 22/10/08 בשעה 14:00.

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il