מאמרים - בנק מזרחי-טפחות נ' התאחדות לכדורגל בישראל- הרשות לבקרת תקציבים ואח' הדפסה מאתר מאמרים

בנק מזרחי-טפחות נ' התאחדות לכדורגל בישראל- הרשות לבקרת תקציבים ואח'

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

בש"א 16741/08, בנק מזרחי-טפחות נ' התאחדות לכדורגל בישראל- הרשות לבקרת תקציבים ואח'

כבוד השופט מגן אלטוביה


10.09.2008

העובדות:
1. ביום 2.8.2006 ניתנה על ידי המבקש ערבות לטובת המשיב 2 בתפקידו כיו"ר המשיבה 1. ביום 31.8.2008 הוציא המשיב 2 דרישה למבקש, לפרוע את סכום הערבות. הבנק- המבקש, פנה בבקשה לסעד הצהרתי כי לא מוטלת על הבנק החובה לשלם למשיבים את סכום הנקוב בערבות או להאריך את תקופת הערבות כפי שנדרש הבנק על ידי המשיבים.
2. לטענת המבקש, הערבות נועדה בתחילה לשמש לעונת המשחקים 2006/2007. משהוארכה, נועדה לשמש היא כבטוחה רק לעונת 2007/2008. משהצהיר יו"ר הרשות כי אין לבית"ר ירושלים חובות לעונת 2007/2008 הרי ששימוש בערבות לשם הבטחת תקציב הקבוצה בעונת 2008/2009 הוא שימוש שלא בתום לב ומתוך חריגה בוטה מהמטרה שלשמה ניתנה הערבות.

החלטה:
3. המשיבה 1- התאחדות לכדורגל בישראל- הרשות לבקרת תקציבים והמשיב 2- יושב הראש של רשות זו, תפקידם לפקח במסגרת ארגון התאחדות הכדורגל, על האיזון התקציבי של קבוצות הכדורגל הפועלות בישראל, מתוך מטרה להבריא לאורך זמן את מצבן הכספי.
4. הערבות נועדה מלכתחילה לשמש כבטוחה לעונת המשחקים 2006/2007 ולאחר מכן משהוארכה לעונת המשחקים 2007/2008, לחובות ולהתחייבויות בקשר עם עונות אילו. הערבות נועדה בכל שנה להבטיח חובות והתחייבויות של בית"ר ירושלים לאותה שנה, לאותה עונת כדורגל. הטענה כי לשונה הבלתי מסוימת של הערבות בנסיבות אילו סובלת פרשנות כי תקציב שאושר בתוך תקופת הערבות הוא בבחינת התחייבות שהערבות נועדה לכסותה, דומה כי היא טענה שנשלפת לאחר מעשה.
5. על אף עצמאותה של הערבות הרי שלא יתכן לממשה בקשר עם התחייבויות שלא היו בבסיס אף לא אחת מההתקשרויות.
6. עשיית שימוש של הרגע האחרון בערבות לעונת 2007/2008 בגין התחייבויות עונת 2008/2009 היא שימוש שלא בהתאם למטרת הערבות ויתכן שאף עולה כדי שימוש שלא בתום לב.
7. יש להבדיל בין מחלוקת שבין הצדדים לעיסקת היסוד, שאז המוטב זכאי למימוש ערבות אוטונומית בהתעלם מהמחלוקת וזאת בשל עקרון עצמאות הערבות האוטונומית, שהרי לשם כך נועדה ואין לכרסם בכוחה הכלכלי והמשפטי, לבין מצב שבו המוטב ער להעדרה של חבות בעיסקת היסוד ומבקש בכל זאת לעשות שימוש בערבות לשם עיסקה אחרת.
8. חריג הנסיבות המיוחדות שפותח בידי הפסיקה פועל "בתוך עיסקת היסוד" ומקום שמוטב מבקש לממש ערבות "מחוץ לעיסקת היסוד", אין צורך בעמידה בתנאי החריג האמור הואיל והערבות כלל אינה מכסה את אותו התחום שהוא "מחוץ לעיסקת היסוד".

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il