מאמרים - דחיית עתירה למניעת הארכת כהונת המועצה הממונה בירוחם בשנתיים הדפסה מאתר מאמרים

דחיית עתירה למניעת הארכת כהונת המועצה הממונה בירוחם בשנתיים

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

בג"צ 6365/08, יעקב בנישתי ואח' נ' שר הפנים ואח'

כב' השופטים: ד' ביניש, א' פרוקצ'יה, א' רובינשטיין


25.08.2008

העובדות:
1. מדובר בעתירה בעניין החלטת שר הפנים להאריך בשנתיים - לפי סעיף 146(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) - את תקופת כהונתה של מועצה ממונה, אשר מינה השר למילוי תפקידיהם של המועצה המקומית ירוחם ושל ראש המועצה.
2. העותרים הם תושבי ירוחם, המתנגדים להארכת הכהונה ולדחיית הבחירות המוניציפליות הכרוכה בכך.

ההכרעה:
1. אין חולק כי ההבראה הצליחה במידה רבה, ובכף האחרת מונחת זכות היסוד למתן הביטוי הדמוקרטי על ידי קיום הבחירות.
2. ואולם גם הזכות לבחור ולהיבחר אינה מוחלטת אלא יחסית.
3. המדובר במועצה ממונה, ולשם הארכת כהונתה היה צורך לילך בדרך שקבע המחוקק בסעיף 146(ב). המחוקק אמנם הסתפק באמירה "סתמית" כי על אף הקביעה העקרונית בסעיף 146(א) שמועצות ממונות יכהנו עד למועד הבחירות הכלליות (אך לא פחות משנתיים).
4. החוק לא פירש ולא פירט את השיקולים שעל השר לשקול בהקשר זה; אך הדעת נותנת, כי שיקולים אלה עיקרם האפשרות להשלמת תהליך ההבראה באופן שיעמיד את המועצה על רגליה, תוך פוטנציאל ליציבות ולניהול תקין עתידי.
5. נדרש מעקב צמוד וראוי של משרד הפנים, כבמקומות אחרים שבהן ישנה מועצה ממונה, כדי לאפשר לתהליך הדמוקרטי לתפוס את מקומו במועד המתאים.
6. ביהמ"ש אינו נעתר לעתירה.

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il