מאמרים - דחיית עתירה של הורים לילדים בשכונת צהלה אשר שובצו ללמוד בבית ספר שאינו בשכונה הדפסה מאתר מאמרים

דחיית עתירה של הורים לילדים בשכונת צהלה אשר שובצו ללמוד בבית ספר שאינו בשכונה

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

עת"מ 2235/08, יורם ברון ואח' נ' ראש עיריית תל אביב ומנהל רשת החינוך המקומית מר רון חולדאי ואח'

כב' השופטת: ר' רונן


14.08.2008

העובדות:
1. העותרים הם תושבי שכונת המשתלה בתל אביב. חלק מהעותרים הם הורים לילדים הצפויים להתחיל בשנת הלימודים הבאה ללמוד בכיתה א'.
2. העותרים טוענים כי המשיבים 1-3 הודיעו להם כי ילדיהם שובצו ללמוד בבית הספר אלחריזי, ולא בבית הספר צהלה. בנוסף, ולמרות הבטחות העירייה, לא הוקם עדיין בית ספר יסודי בשכונת המשתלה.

ההכרעה:
1. מאחר שאין עוד מחלוקת כי בשכונת המשתלה יש מספר ילדים המצדיק הקמה של בית ספר, ולאור אי הנוחות הרבה, שאיננה מוטלת בספק, הנגרמת לילדים ולמשפחות כל עוד לא הוקם בית הספר - יש מקום לעשות מאמץ להקים את בית הספר במהירות המרבית.
2. פרק זמן של שלוש שנים איננו בלתי סביר, אולם טוב תעשה העירייה אם ייעשה מאמץ להקים את בית הספר תוך שנתיים - ככל שהדבר אפשרי.
3. העירייה היתה מוסמכת להעביר חלק מהתלמידים לבית ספר יסודי אחר, וזאת מכוח תקנה 23 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי התשי"ט - 1959.
4. בית המשפט - כאשר הוא בוחן החלטה מנהלית, איננו אמור להחליף את שיקול דעתו בזה של הרשות המחליטה. על בית המשפט להעביר את ההחלטה במבחן הביקורת המנהלי ולבחון את אופן קבלתה, וכן לבחון האם היא בלתי סבירה במידה כזו שתצדיק את ביטולה או שינוייה. אם מדובר בהחלטה שאיננה בלתי סבירה, הרי גם אם בית המשפט סבור כי ניתן היה להגיע להחלטה אחרת - הוא לא יתערב בה.
5. השיקול של העירייה היה כי לא יוקם בית ספר בן כיתה אחת, במבנה שאיננו ערוך לכך מבחינת כוח אדם, וכי מוטב להעביר את התלמידים לבית ספר קיים, שיש בו כוח אדם מתאים, לומדות בו מספר כיתות, ומצוי בו כל מה שנדרש לצורך קיום בית ספר אינו בלתי סביר.
6. אין ביהמ"ש סבור כי קיים פיתרון חלופי שניתן להורות כיום לעירייה על ביצועו בשנת הלימודים הבאה.
7. ההחלטה להעביר קבוצת ילדים משכונה אחת היא החלטה סבירה, משום שהיא מביאה לכך כי כל הילדים של אותה שכונה ילמדו יחד באותו בית ספר - ענין שיש בו כמובן תועלת.
8. החלטת העירייה איננה פוגעת בשלטון החוק - ודאי שלא במידה כזו שיש בה כדי להתגבר על השיהוי.
9. אף בהנחה שלא קיים שיהוי סובייקטיבי של העותרים - הרי מבחינה אובייקטיבית, מאז חודש יוני ועד היום, חל שינוי הן במצבם של ההורים האחרים שילדיהם צפויים ללמוד ב"צהלה" בשנה הבאה, והן במצבה של העירייה.
10. יש מקום לדחות את העתירה גם בשל השיהוי בהגשתה.
11. העתירה נדחית.

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il