מאמרים - מהו יום הרכישה של דירת מגורים לצורך חישוב מס השבח בגין מכירתה הדפסה מאתר מאמרים

מהו יום הרכישה של דירת מגורים לצורך חישוב מס השבח בגין מכירתה

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

ע"א 909/06, רורברג קבלנות והנדסה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, אזור תל אביב

כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין, כבוד השופט א' גרוניס, כבוד השופט י' אלון


20.02.2008

העובדות:
1. ערעור על פסק דינה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - החוק או חוק מיסוי מקרקעין) שליד בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, שדחה ערר שהגישה המערערת.
2. בשנת 1957 רכשו הרוכשים המקוריים את המקרקעין, עליהם נבנה הבניין בו נמצאת הדירה. המערערת, הייתה בעלת מניותיה של חברה פרטית שהתאגדה ביום 10.12.74 (להלן: החברה). למשיב הוגשה שומה עצמית בה צוינה שנת 1957 כמועד הרכישה. המערערת הגישה השגה על השומה הזמנית. בהחלטתו בהשגה קבע המשיב כי יום הרכישה הינו בשנת 1974. שיעור המס חושב בהתאם לכך. על החלטה זו הגישה המערערת ערר לוועדת הערר.
3. לטענת המערערת העברת הדירה בשנת 1974 הייתה פטורה ממס. לטענת המשיב החברה לא הייתה קיימת בעת רכישת המקרקעין, ולפיכך לא יכולה הייתה להיווצר אותה עת נאמנות בה היא תהא הנהנה.

החלטה:
1. המחלוקת בין בעלי הדין נסובה סביב השאלה מהו יום הרכישה של הדירה שנמכרה על ידי המערערת. חשיבותה של שאלה זו טמונה בכך כי יום רכישת הקרקע עליה נבנתה הדירה עשוי להשפיע על שיעור מס השבח שיוטל על המערערת.
2. המערערת קיבלה את הזכויות במקרקעין מהחברה. העברה זו הייתה פטורה ממס מכוח סעיף 71 לחוק. לפי סעיף 37(1)(ב) לחוק, יום רכישתה של הזכות במקרה זה הינו יום רכישתה של הזכות על ידי האיגוד שהתפרק, קרי החברה. על כן, הנקודה הדרושה הכרעה הינה מהו יום הרכישה על ידי החברה. כאמור, הרוכשים המקוריים קנו את הקרקע, שעליה נבנתה הדירה, כבר בשנת 1957. לטענת המערערת, רכישה זו הייתה בנאמנות עבור החברה. אם היינו מוצאים כי אכן הקרקע נרכשה בנאמנות עבור החברה והדירה הועברה לה כנהנה, הרי שלפי סעיפים 29 ו-37(1)(א) לחוק, יום הרכישה הוא בשנת 1957. ואולם, בעת ההעברה לחברה הוגשה הצהרה על ידי הרוכשים המקוריים. עם הגשתה, דחה המשיב בקשה לפטור שנתבקש ממס שבח וממס רכישה. מהמסמכים שהוגשו לוועדת הערר עולה, כי המשיב לא הכיר בהעברה כהעברה מנאמן לנהנה.
3. אין המערערת יכולה להשיג על קביעותיה העובדתיות של ועדת הערר.
4. יש לדחות את טענת המערערת כאילו הנכס הוחזק בנאמנות אצל הרוכשים המקוריים עבור החברה וכי הרוכשים המקוריים זכאים היו לפטור ממס בגין ההעברה. כאמור, הקרקע נרכשה בשנת 1957. החברה עצמה לא הייתה קיימת בשנת 1957 עם רכישת הקרקע, ואף לא בשנת 1963 עם חקיקתו של חוק מס שבח מקרקעין. החברה הוקמה בשנת 1974. ברי, כי הרוכשים המקוריים לא ידעו ולא יכלו לדעת עם רכישת הנכס על הקמתה הצפויה של החברה שנים לאחר מכן. משכך, לא ניתן לומר כי הרוכשים המקוריים שימשו עם רכישת הקרקע נאמנים עבור החברה.
5. ועדת הערר צדקה בקביעתה שיום הרכישה של הדירה היה בשנת 1974 וכי יש לחשב את מס השבח בהתאם לכך.אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il