מאמרים - נהיד פרהנגיאן ואח' נ' ממשלת ישראל הדפסה מאתר מאמרים

נהיד פרהנגיאן ואח' נ' ממשלת ישראל

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

בג"צ 5856/08, נהיד פרהנגיאן ואח' נ' ממשלת ישראל

כב' השופטים: ד' ביניש, א' ריבלין, ס' ג'ובראן


06.07.2008העובדות:
1. מדובר בבקשת העותרים כי ממשלת ישראל תימנע ממסירת מידע כלשהו אודות גורלם של ארבעה דיפלומטים איראניים אשר נעלמו בלבנון בחודש יולי 1982, במסגרת עסקת חליפין עם ארגון החיזבאללה להחזרת אלדד רגב ואהוד גולדווסר וזאת עד אשר יובטח כי בתמורה למידע זה יתקבל מידע אמין ביחס לגורלם של 12 יהודים איראניים, יקיריהם של העותרים, אשר נעלמו באיראן בדרכם לעלות ארצה.

ההכרעה:
1. אין ספק כי מדובר בפרשה כאובה ביותר, אשר אין לזנוח את המאמצים להביא לפתרונה.
2. אף על פי כן, אין בידי ביהמ"ש להיענות לדרישת העותרים ולהתערב בהחלטת הממשלה נשוא העתירה.

3. הטעם העיקרי לכך הינו שענייניה המדיניים ויחסי החוץ של המדינה מופקדים על-פי מהותם בידי הממשלה, והיא הגוף המתאים לעסוק בהם ולנהלם על פי סמכויותיה ותחום תפקידיה.

4. בית משפט זה אינו נוהג להתערב בשיקול דעתה של הרשות המבצעת בעניינים הקשורים במדיניות הממשלה, ובמיוחד בעניינים הנוגעים ליחסי החוץ של המדינה, אלא בנסיבות חריגות ביותר.

5. מדובר בהחלטה בדבר עריכת הסכם מן הסוג שבו מעורבים שיקולים ואינטרסים שונים ומורכבים, אשר מרביתם במישור המדיני והביטחוני.

6. בעריכת האיזון בין השיקולים השונים מסור למשיבה שיקול דעת רחב, ובענייננו לא הוכח כי חרגה היא ממתחם שיקול הדעת המסור לה בעניינים מסוג זה.
7. העתירה נדחית.

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il