מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

נקודות זיכוי לחיילים משוחררים
במהלך שנת 2007, נקבע שינוי בהוראות החוק למתן נקודות זיכוי לחיילת משוחררת למשך 3 שנים ממועד השחרור (במקום שנתיים ערב התיקון), כדלקמן:
חייל ששירת 23 חודשים לפחות (חיילת - 22 חודשים לפחות), זכאי ל-2 נקודות זיכוי בשנה.
חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים (חיילת - פחות מ- 22 חודשים), זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה.
נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר או מקצוע
במהלך שנת 2007 נקבע שינוי בהוראות החוק למתן נקודות זיכוי למסיימי לימודים. כדלקמן:
תואר ראשון - מסיימי לימודי תואר ראשון משנת 2007 ואילך יהיו זכאים לנק' זיכוי אחת (במקום חצי נק' זיכוי, להם זכאים, מסיימי לימודים בשנים 2005 ו-2006) וזאת לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
תואר שני - הטבת המס נותרה בעינה, המזכה בחצי נק' זיכוי לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים - מסיימי לימודי תואר שלישי כאמור, משנת 2007 ואילך יהיו זכאים לנק' זיכוי אחת למשך 3 שנות מס וכן למחצית נק' זיכוי לשנתיים נוספות. (במקום חצי נק' זיכוי למשך 5 שנים, להם זכאים, מסיימי לימודים בשנים 2005 ו-2006).
לימודי מקצוע* - הטבת המס נותרה בעינה, המזכה במחצית נק' זיכוי לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
* כהגדרתם בסעיף 40ד לפקודת מס הכנסה.
נציין, כי הטבת המס ניתנת רק מהשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס נתונים מתומצתים וחלקיים.
אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.

כתב וערך: הראל בן שמואל, יועץ מס ממשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ.

אודות הכותב:
הראל בן שמואל יועץ מס- מנהל מחלקת מיסים במשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il