מאמרים - עבד אדוני חופשי הדפסה מאתר מאמרים

עבד אדוני חופשי

נכתב על ידי רות קדם

[ הדפסת המאמר ]

עבד אדוני חופשי".


השרדות יהודית בתנאי גלות,שאינני חייבת בהם עוד. האומנם?

עבדות לאלוהים מצומצם שאינו רואה עצמו אדון עולם, האומנם?

אלוהים כבול שאינו יכול להעניק לי חירות, האומנם?

חכמי הדור המעסיקים את הבורא במפעל חיים, רוצים אותו משועבד לתנאים שהם קובעים . אותה" תורת- חיים " מוטלת לפני ולפנים כולם דורכים עליה, יש שעוברים מעל, והיא מוטלת על האדמה הזרה הזו , אדמת הקודש שעדיין עטופה בתכריכי הנפשות , ריקה מצלם בוראה.

אדם המחפש את לב הדברים, יהפוך לדתי , יותר מכול דת נהוגה. אדם הבוחל הופך, עולה להר מנפץ לוחות, מתקדם, דורש, מכין את עצמו למעמד עצמי של "ביום ההוא יהיה אלוהים אחד."עליו לצאת למסע עצמי של גילוי ותהייה, ובמיוחד עליו לחזור אל הגוף אל עצמו- אל כול עצם בגופו עם מודעות שתבטל כול תורה שאינה מאפשרת חיים. מי שיוצא לפגוש אלוהים עלול לחזור עם כלים חדשים , אחרת תורתו הבל הבלים. אחרת עבדותו לזמן תהייה מנת חלקו. אדם צריך למצוא את הוויתו ולקשור אותה מחדש עם בוראה כך שבכול ימיו יהיה "אהיה".

מקורות ישראל בלבוש גיבורי התנ"ך, ממחישות את אותה התנועה שמתעוררת בכול גיבור וגיבור. התנועה בנפשו הינה דרגת מודעות שעלינו ליישם בדורנו אנו. זהו אינו סיפור יפה. זוהי עבודת הקודש , סדנא אלוקית לאדם הבוחר לחקור את מעמדו ומקומו.

אותו קול שקרא לאברהם"לך לך", היה קול מתוכו שרק הוא יכל לשמוע ולציית לו, וכך קרה הוא קם והלך, הוא עזב את כול מה שהוא ידע לטובת ידיעה גדולה יותר, שבמהותה מגלמת ייעוד, תפקיד ובעיקר חובה אנושית.

אותה קימה והליכה הינן מודעויות של יציאה מחבלי משיח למשיחות אמת, אותה פריצה, והסכמה לציית לקול שאינו נראה מוציאה אותנו מעבדות לחירות פנימית.

אין הבטחה בקול זה, ישנה רק דרך שעלינו לעשות.

החזרה בתשובה "כתורת- השינוי " לעיתים מעסיקה את האדם במשרה מלאה , מה שאינו מאפשר לו לבחון את אמת מעשיו, כמו פטור מעבודת הקודש.

אין מקום לתשובה מוכן, כול אדם מחויב להגיע אל ליבו- אל לב הדברים עליו לעמוד מול אלוהיו לבדו.

יש להחזיר את התשובה בתשובה.

יש להישאר נאמנים לאמת , לתובנת לב , צריך לאפשר לה להיות... " כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור, הזהיר רבי עקיבא " אל תאמרו מים מים".

את אלוהים ניתן למצוא רק במידה ונשארנו מחוברים לכאן. בן זומא הציץ ונפגע...

כדי ליישב שבר , צריך לצאת למקום שכמעט נשברים בו. ואז... לחבר שמים וארץ.

" לעתיד לבוא אמר הקדוש ברוך הוא, מי שעמל יפה בעולמי יבוא ויטול שכר"...

כול גיבורי הדורות יבואו שם, ואף אחד לא יצטרך לעשות דבר. " מזמור שיר לעתיד לבוא , ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים"

ימי משיח שאין בהם לא זכות ולא חובה.

אמר הנביא יחזקאל "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר". חזרה לחיים ממוות פנימי, מעבודת אלילים. רבי הלל הזהיר את בני דורו "אין להם משיח לישראל". משיח כבר היה, היום העתיד זה משהו שאנחנו צריכים לעשות.

המשיח כגיבור סיפורי הגאולה..." אם משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים" והוא לא בה. האמונה הפכה לתלויית משיח, איך ירצה לבוא?והסימנים... דור שבה בן דוד.. צרות רבות באות על הציבור.. קודם ימות המשיח.. העניות ירבה...המלכות תהפוך כולה למינות... אין בן דוד בא אלא בדור שפניו דומים לכלב...

כנראה שעוד לא סבלנו מספיק...

חבלי משיח קבלו דימוי רע...סיעת משיח דוחה את הקץ, כמו מכריחים אותו לבוא, דוחים ודוחקים, מקריבים ומרחיקים.

כך שהחזון מסכן את האמונה. " תיפח עצמן של מחשבי קיצים" אמר רבי יהונתן.

שהיו אומרים" כיוון שהגיע הקץ ולא בא שוב אינו בא".

"אין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים".

קם הרמב"ם וצימצם תפקיד משיח , ימות משיח הוא העולם הזה, ועולם כמנהגו הולך אלא שמלכות תחזור לישראל, אין בין העולם הזה לימות משיח אלא שעבוד מלכויות.

המשיח בעיניו מלך חכם, שילמד דעת אלוהים.

ובכן , ביאת משיח בחסרונה שאינו מגיע, וביתרונה תמשיכו לחכות ולחקות מבלי להתגייס למעשי שינוי גדולים.

ומהו באמת משיח אם לא לקיחת אחריות לאומית , וחידוש הכלים היהודים שבהם ניתן למלא תפקיד אלוהי יום יומי.

מדינה מתוקנת תחזיר את עמה לחיים רגילים, יש בשפה תוכנית אלוהית המאפשרת חיים.

שמירת מסורת לא שמרה על היהודים לאורך כול השנים, מה ששמר עלינו הינו תפקיד , וחזון שעדיין לא הסתיימו.

ליהודים ישנו עתיד, ידע שעליו להפוך לנחלת הכלל. ולכן עם ישראל כאומה מתקיים רק בתודעת התפקיד שייש לו.

לא נוכל ליישם את תפקידנו כול עוד אנו נוהרים אחרי תרבות עובדת עצמה.

שמירה על התגלות קודמת הינה מיים עכורים. עלינו לוותר על כול אותם היועצים והמלומדים.עלינו להפסיק להחתים את הבורא בכרטיס העבודה.

עלינו להפסיק לנסות לשכנע אותו לעבוד אצלנו. אותה נאמנות לזה שכולם קוראים לו הוא .. אתה... הרגלים ישנים, את כולם יש לעזוב. אותו עולם שכולם מושקעים בו היטב אחוזים בו , מינים רבים של נפשות הנאחזות על קיר הבריאה , וכול אחד סוגד לכתובת אחרת. כול עוד אתם מחפשים כתובת - לא תגיעו לאלוהיכם. אותם הכתובות מנסות להכניס אותכם לרשימת הטלמרקטינג שלהם, עוד מספר , עוד ציד של נשמה טועה להכניס למחשב.רשימות ארוכות אנחנו מכירים בהיסטוריה. ולצערי גם היום הפכה תורת החיים, למוקד עלייה לרגל לתועים ומטעים.

האם חזון אחרית הימים אינו אמור להפגין מיומנויות חברה שונים. חברה שכבר אינה זקוקה לחוקים שינהלו אותה. ובמיוחד העם היהודי ששנים עושה את אותן הפעולות במקום להחיות אותן. האם שייכותי לגוון דתי כזה או אחר מקרב את הגאולה. האם הקיצוניות הדתית במגזר הערבי אינה בסך הכול שידור ישיר של הפילוג הדתי והעדתי בתוך עמנו. האם צבע הכיפה שלכם, או גודל הכובע מניעים עולם והופכים אותו למקום טוב יותר?האם כשאני עומדת בצלם אלוקיותי מול אדם נוסף תורתי שונה מתורתו, האם יש בי יותר מאשר הבל רוח ועפר גוף. היתכן שמוכרים כרטיסים לרכבת הגאולה, ליחידי סגולה ומי שלא מוכן לקנות יסע לאושוויץ? האם חוזי הגאולה אינם גוזרים שואה כי אינם רוצים במשיח של אמת. האם האדם עדיין צמא כול כך להיות יותר מחברו תמורת כרטיס בקרון השמור?

אז לא . אם הבורא שלי "פוסל, במומו הוא פוסל". אינני חיה בחירות אלא מתוך ידיעה שבצלם אלוקיי אני. לא לבושי, ולא שבתותיי ולא חגי, ולא תורתי המה ינחמוני.

אדם לאדם משיח בדמו. ותורת השם תורת היחיד. ומי ששם נפשו בידי האחר מסתכן בנפשו כי לא עבד את אלוהיו שלו, ואין חופש אלא בחובה.

העם היהודי רדוף בשדיו שלו, רדוף בשכלו שאינו יודע את מקום הגוף.

"עניים יירשו ארץ" נאמר, פשוטי העם ולא נבחריו. אלה שמרוויחים את לחמם בכבוד , אדם המלמד תורה וחולה בגופו, מהיכן שואב כוחו? האם הבורא חולה? אדם הבורא מציאות אינו יכוללחלות בגוף. המחלה מוצאת מקום בחלל , במקום שהרצון לקבל גדול מהרצון להשפיע. איזה תורה אקבל במעמד זה?

אדם הגובה כסף עבור מודעות הפך את תורת החיים לעסק המניב רווח, וזה כנגד זה עשה הבורא . והבאים וההולכים , כך גם המתחלפים נושאים עיניים מחפשים מישהו שיגאל אותם, איזה בורא עצמאי שאפשר לרכוש ולהשתמש בו.

משיח אמת אינו תלוי בדבר, הוא בדמנו במעשינו.

עם שלם כול כך מבולבל, נאחז כול פעם באדם או במנהיג ומטיל עליו אחריות לגורלו. וכשאין גאולה, טוענים שהוא בדרך. כול אחד גואל בדמו. מלאכת הישועה בידיים שלנו. כדי להפוך את החול לקודש עלינו להיות חופשיים ברוח. בבשרנו נטועה ידיעה עליונה - משיחית, וכול פעם שאנו רצים לסיר הבשר האחר היא בורחת לנו.

יש לדבר פנים אל פנים עם השמים, עלינו להפוך את חיינו למדרש קיים. ללמוד ולהכיר כול פינה ופינה באלוקות דרך מעשים ראויים.עלינו לעזוב את בית אבינו וללכת אל הארץ המובטחת , מעמד קבלת התורה הוא אישי ואין עוד אדם היכול לקבל תורה בשבילנו.

מעמד הר סיני מעלה אותי למודעות של לקיחת אחריות על חיינו, עצם העלייה כבר מורידה מודעות חדשה להלך בה. "ואין חדש תחת השמש" עד למעמד זה.

לאחר מכן "שמש בגבעון דום"

שבת ומנוחה לחיי עולם.

רות קדם

מצוניות אישית


--------------------------------------------------------------------------------

Walla! Mail - Get your free unlimited mail today

וואלה! AdVantage

קורס לעיצוב פנים בביטוי
הקורס המקצועי ביותר בתחום
מקומות אחרונים 08. 3. 16
www.bituy.org


בואו ללמוד את שוק-ההון
עשרות קורסים, מאות מחזורים, אלפי
סטודנטים מרוצים. סניפים בכל הארץ
www.mashav.info


השוואת מחירים - ביטוח לרכב
חסוך לעצמך עבודה! מלא טופס קצר
קבל מגוון הצעות ובצע השוואה חכמה
www.best-insurance.co.il


ביטוח רכב - השוואת מחירים !
השוואת מחירי ביטוח רכב תוך דקות
מלא טופס קצר ובצע השוואה חכמה !
www.insurance-price.co.ilפרסם כאן
תנאי שימוש באתר | עזרה | פרסם בוואלה! | דרושים Copyright © 2008 Walla! Communications LTD. All rights reserved.

אודות הכותב:
רות קדם
מצוינות אישית
054-7629779
04-8437423
Omrs1@walla.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il