מאמרים - קביעת שערי פתיחה ונעילה הדפסה מאתר מאמרים

קביעת שערי פתיחה ונעילה

נכתב על ידי אלעד שפר

[ הדפסת המאמר ]

קביעת שערי הפתיחה והנעילההבורסה מקבלת הוראות קנייה / מכירה החל מהשעה 08:30, בשלב שנקרא שלב הטרום פתיחה. בשלב זה עסקאות עדיין לא מבוצעות והבורסה מקיימת את מסחר הפתיחה בין 9:45-9:50 במניות המשתייכות למדד תא100, בשאר המניות מסחר הפתיחה יתקיים ב-10:30.

מה קורה בשלב הפתיחה?
האלגוריתם לפיו נקבע שער הפתיחה אומר - השער שבו כמות ניירות הערך הרבה ביותר תחליף ידיים (המחזור הגדול ביותר) הקרוב ביותר לשער הבסיס.
בשלב הפתיחה מחשבי הבורסה עוברים על כל המניות ובודקים באיזה שער כמות המניות הרבה ביותר תחליף ידיים.
כיצד עושה זאת הבורסה?
בעצם הבורסה בונה את ספר הפקודות כאשר בהסתמך על הוראות הקנייה והמכירה הבורסה בונה את הביקוש המצטבר וההיצע המצטבר - תוך שימוש בהנחה הבסיסית שמי שמוכן לקנות למשל ב-100, לא יתנגד לבצע את הקנייה ב-98 (הוא כמובן לא יהא מוכן לשלם 101), לפי עיקרון זה ניתן לצרף את הקונה ב-100 לקונה ב-98 וכך לבנות את עקומת הביקוש המצרפי. היגיון דומה רק הפוך יקבע את עקומת ההיצע המצרפי (מי שמוכר ב-100 לא יתנגד לקבל 102 אולם לא יסכים לקבל 99, לכן ניתן לצרף את המוכר ב-100 למוכר ב-102).

ספר הפקודות ייראה כך:

ביקוש ביקוש מצטבר שער כמות עסקאות היצע מצטבר היצע
11 60 97 12 12 12
8 49 98 20 20 8
7 41 99 31 31 11
13 34 100 34 44 13
9 21 101 21 53 9
8 12 102 12 58 5
4 4 103 4 65 7

ניתן לראות בהסתמך על הטבלה לעיל שכמות המניות הרבה ביותר תחליף ידיים בשער 100, כמות המניות תהיה 34, מכאן ששער הפתיחה שייקבע הוא 100.לפי כללי הבורסה עדיפות וקדימות הביצוע תהא להוראות בלימיטים הקיצוניים - כלומר הקונה שהיה מוכן לשלם מחיר גבוה יותר יקבל עדיפות על הקונה במחיר הנמוך ביותר; המוכר במחיר הנמוך ביותר יהא עדיף על המוכר במחיר הגבוה יותר.
לאור זאת, לאחר ביצוע העסקאות בשער הפתיחה ספר הפקודות יראה כך:

ביקוש ביקוש מצטבר שער כמות עסקאות היצע מצטבר היצע
11 26 97 12
8 15 98 20
7 7 99 31
100 34 10 10
101 21 19 9
102 12 24 5
103 4 31 7

פקודות שלא בוצעו יוותרו בספר הפקודות. שימו לב כי בשער 100, לא כל המוכרים הצליחו לבצע את מכירתם. המכירה תתבצע לפי סדר ההגעה של הוראות הקנייה / מכירה למחשבי הבורסה.
העדיפות השנייה היא להוראות שהועברו בשלב הפתיחה ב-LMO כלומר בשער שייקבע במסחר הפתיחה. כלומר לאחר ביצוע הלימיטים הקיצוניים מחשב הבורסה יבדוק כמה הוראות LMO ניתן להפגיש וזה המחזור שייקבע בפתיחה.

נקודות נוספות לשלב הפתיחה:
? פקודות הלימיטים שלא בוצעו בשלב הפתיחה עוברות אוטומטית לשלב הרציף. פקודות LMO שלא בוצעו נמחקות מהספר.
? אם לא הוגשה כל פקודה לנייר הערך, שער הפתיחה ייקבע כשער הבסיס, ומחזור הפתיחה הוא 0 (אותו כנ"ל לגבי מצב שבו יש ביקושים או היצעים בלבד).
? אם הוגשו פקודות ביקוש והיצע, אולם לא נמצא שער בו מתקיים מפגש בין הפקודות, נקבע שער פתיחה כשער הבסיס ומחזור הפתיחה הוא 0.
? הבורסה מפרסמת החל מהשעה 9:00 את השער התיאורטי, כלומר מה שער הפתיחה ברגע נתון על-סמך ספר הפקודות באותה שעה. זהו שער לאינדיקציה בלבד וכפוף לשינויים.

מה קורה בשלב הנעילה?
החל מהשעה 17:16-17:17 (המועד המדויק נקבע על-ידי הבורסה באופן רנדומאלי) הבורסה עוברת לשלב הטרום נעילה, כאשר מסחר הנעילה מתקיים באופן רנדומאלי בין 17:25 ל-17:30.
אלגוריתם חישוב שער הנעילה הוא אלגוריתם דומה לזה של שלב הפתיחה. כלומר, השער שבו יתקיים מחזור המסחר הגבוהה ביותר, הקרוב ביותר לשער העסקה האחרונה בשלב המסחר הרציף (או לשער הבסיס במידה ולא התבצעו עסקאות באותו יום).

נקודות נוספות לשלב הנעילה:
? פקודות שלא בוצעו בשלב הרציף עוברות אוטומטית לשלב הנעילה.
? בשלב הנעילה לא ניתן להעביר הוראה הדומה ל-LMO, כלומר הוראה לביצוע בשער שייקבע במסחר הנעילה.
? בשלב הטרום נעילה מחושב השער התיאורטי לכל מניה אולם לא מחושב מדד תיאורטי. המדדים מתעדכנים רק פעם אחת נוספת בתום מסחר הנעילה.


(*) אין באמור בטור זה כדי להוות המלצה לפעולה בשוק המעו"ף או בשוק ההון, וכל המבצע פעולות מבצע זאת על אחריותו בלבד.

אודות הכותב:
הראל Trade - מסחר בבורסה בדרך שלך

http://www.harel-finance.co.il


[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il