מאמרים - אין לראות בציונות עצמה היבט מהותי והכרחי של האמונה היהודית הדפסה מאתר מאמרים

אין לראות בציונות עצמה היבט מהותי והכרחי של האמונה היהודית

נכתב על ידי יעקב רוב

[ הדפסת המאמר ]

אין לראות בציונות עצמה היבט מהותי והכרחי של האמונה היהודית


בהתבסס על לימודיי את תולדות ישראל ויהדות בת זמננו באוניברסיטת חיפה (2021) אני מבקש להציף את הסוגיה של לאומיות וציונות.


תנועת הרפורמים בארצות הברית תפקדה בנפרד בארצות הברית של המאה התשע עשרה. הרפורמים התמודדו עם האיום על עצם קיומו של העם היהודי ועם טענות הציונים בארצות הברית. הם דגלו בקיום העם היהודי בגולה, והתנו את המשך הקיום היהודי בגולה בהשתלבותם החברתית והתרבותית של היהודים בארצות מושבם.


הרפורמים התמודדו עם מצב היהודים לאחר השואה, שבה נכחדו 6 מיליון יהודים שהיוו 35% מהעם היהודי בתבל שמנה 16 מיליון נפש. הם הגיעו לתובנה כי לאחר שואת העם היהודי באירופה, מתעצמת החובה החיונית של היהודים להינתק מן הגולה, שהרי עצם האפשרות לבסס יחסי אמון ושיוויון בין היהודים לחברה שבה הם חיים במקומות גלותם מוטלת בספק.


עם תובנה זו של הרפורמים, התגלו נקודות של דמיון בין דפוסי ההתנהגות של הציונים בארצות הברית להתנהגות הרפורמים.


כך נפתח צוהר חדש לדיון בהיבטים שונים הנוגעים לשאלת הקיום היהודי לא רק בארצות הברית, אלא גם במדינת ישראל.


כוונתי לסוגיה שעדיין נותרת ללא מענה אבסולוטי: האם גם ליהדות - ולא רק ליהודים - יש צורך במדינה ריבונית? או במילים אחרות, האם אפשר לראות בציונות עצמה היבט מהותי, הכרחי, של האמונה היהודית?


חוגים רבים בציונות הדתית לא היו שותפים לעמדה הביקורתית כלפי יהדות הגולה. חלק מחשובי ההוגים בציונות הדתית, עמדו על כך שהלאומיות היהודית מבוססת לא על טריטוריה ומדינה אלא על תורת ישראל ועל התרבות היהודית המסורתית, בשמירת קיום העם וייחודו גם בתנאים של גלות.


לכן, אני מנתח סוגיה זו באופן הבא :


1)הגלות תרמה ליהודים מבחינה רוחנית והכשירה את הקרקע לחידוש חייהם הלאומיים והמדיניים בארצם.


2) באשר ליהדות, ציונות וגלות הייתה דעה אצל היהודים כי חיבור מכלול תחומי החיים למקורם האלוהי המקודש שבתורת ישראל ובמצוותיה כזה, יכול להתאפשר במדינה עצמאית. במדינה זו חוקתה ומוסדותיה יושתתו על התורה, שתתווה את הדרך לחיים מלאים ושלמים של היהודים כפרטים וכחברה לאומית. למשל, חלק מהיהודים ראו גם את מוטיב "האדם העברי המקורי" המתעורר לתחייה עם שיבת העם לארצו ועם חזרתו למקורותיה המקראיים של הווייתו הלאומית, ללא השלמה עם הגלות.


3) אולם, יש לשלול את מושג הגלות כעיקרון בעל אופי רק דתי. בגלות ובשעבוד לשלטונם של זרים היה אסון וחרפה. אינני מקבל את העובדה כי השואה היא עונש לעם ישראל על חטא ההשלמה עם הגלות. אין לראות בציונות עצמה היבט מהותי, הכרחי, של האמונה היהודית.


 


 


 


 

אודות הכותב:

יעקב רוב


 


חוקר


 


Scientist

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il