מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

                                    חוסר תועלת לנושים בהליך פשיטת רגל


 


טענת "חוסר תועלת לנושים" נטענת בבית המשפט של פשיטת הרגל, ע"י נושים של החייב ו/או ע"י הנאמן של החייב.


מטרת הטענה : לסיים את הליך פשיטת הרגל של החייב.


הסיבה: פקודת פשיטת הרגל וכמוה גם חוק חדלות פירעון החדש שחל כיום בהליכי פשיטת רגל,  מקנים לחייב הגנה מפני תביעות חדשות והליכי גביה.


ממילא, עם ביטול הליך פשיטת הרגל (או – חדלות פירעון בשמו החדש) – תבוטל ההגנה המשפטית על החייב,  וכל נושה יהא רשאי לפעול כנגדו לגביית החוב.


כיצד מתמודד בית המשפט עם טענה זו ?


בחינת הפסיקה הרלוונטית מגלה כי טענת "חוסר תועלת לנושים" לא תתקבל  על ידי בית המשפט כשהיא נטענת כטענה סתמית שאין "בשר" מאחוריה.


עם זאת, הטענה כן נוטה להתקבל ע"י בית המשפט כעילה לביטול ההליך במקרים של מחדלים קשים מצד החייב, כגון:
    •       הסתרת מידע.

    •       חוסר תום לב בהליך.

    •       אי עמידה בתשלומים.

    •       חוסר שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד/הנאמן.

בתיק פש"ר 8441-08-19 טען המנהל המיוחד של החייב בפשיטת רגל, כי מסך חובות של כמיליון ש"ח של החייב, יש חוב גדול מאוד, כ- 260,000 ש"ח  בדין קדימה (למס הכנסה),  אשר לא רק שלא יפרע במלואו , אלא שבוודאות יגרום לכך ששאר הנושים הרגילים, מרביתם בנקים, לא יראו שקל תמורה מהליך פשיטת הרגל.


המנהל המיוחד הוסיף וטען כי נסיבות אלו הנן נסיבות של "חוסר תועלת לנושים".


בא כח החייב, הח"מ, טען כי החוק לא מכיל הוראה שכאשר מלוא תשלומי החייב בהליך פשיטת רגל ישולמו לנושה בעל זכות קדימה בלבד, הרי שיש מקום לבטל את הליך פשיטת הרגל.


לטענת ב"כ החייב, כמדיניות שיפוטית, אין לקבל הטענה שאי קבלת כל תמורה מהליך פשיטת הרגל אצל הנושים הרגילים, יצדיק ביטול הליך פשיטת רגל של חייב תם לב, באשר מטרת ההליך – לפני החוק והפסיקה כיום  – הנה, בבירור:  זכות החייב לשיקום חייו.


ב"כ החייב הוסיף וטען כי אף הפסיקה לא הכירה בטענת המנהל המיוחד, למעט במקרה אחד בלבד, אשר אף בו חטא החייב בחוסר תום לב וב"התנהלות לא תקינה" בהליך, מה שאין הדברים במקרה הנדון: החייב כאן פעל בתום לב מלא.


בית המשפט ביקש את עמדת המדינה – כונס הנכסים הרשמי –  אשר בחן העובדות והצטרף לעמדת עו"ד אבי זילברפלד, ב"כ החייב.


התוצאה: החייב קיבל הפטר (זמני) הקובע כי כנגד תשלום 50,000 ש"ח הוא יקבל הפטר סופי.


נושים רגילים לא יזכו לראות שקל מההליך, ואף על פי כן – מלוא החוב אליהם יופטר.


המסקנה: אין להירתע מלהיאבק בעמדת המנהל המיוחד/הנאמן בהליך פשיטת רגל כאשר, לדעת ב"כ החייב (בהנחה שהוא מקצוען) , היא שגויה.


 

אודות הכותב:

עו"ד מ-1982 בעל יתרון יחודי בבנקאות כמייצג בנק בעבר. מחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך" שעניינו גביית חובות במצבים בעייתיים . מנהל פורום בנקאות באתר LAWFORUMS

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il