מאמרים - יבואן שאינו צד לשטר המטען חויב בתשלום דמי השהייה הדפסה מאתר מאמרים

יבואן שאינו צד לשטר המטען חויב בתשלום דמי השהייה

נכתב על ידי עו"ד גיל נדל

[ הדפסת המאמר ]

פתח דבר


מאמר זה עוסק בתביעה כספית ע"ס 474,306 ש"ח, שהגיש משלח בינלאומי כנגד חברות ייבוא בגין הוצאות שנגרמו לה כתוצאה מהזמנת משלוח מטען צעצועים מסין לישראל. 


רקע


חברת עטאללה פנתה למשלח בינלאומי על מנת שיתאם עבורה הובלת משלוח צעצועים מסין לישראל. עטאללה היא זו שרכשה את המטען מהספק ושכרה את שירותי המשלח על מנת לשנע את המטען מחצרי הספק אל נמל המוצא ומשם לישראל.


כעבור מספר ימים, הודיעה עטאללה למשלח כי המטענים מיועדים לחברת זמר. שטרי המטען וכן פרטי ההובלה כגון היעד ושם הנשגר שאמור לקבל את המטענים נערכו בהתאם להוראות עטאללה.


סמוך להגעת המכולות לישראל נמסרו לחברת עטאללה וחברת זמר הודעות על הגעת המכולות וכי יש לפעול לשחרורן על מנת להקטין את עלויות ההשהיה. ואולם, החברות לא דאגו לשחרר את המטען והוא נותר בנמל.  בין לבין, הוסב אחד משטרי המטען, על שמה של עטאללה.


בשל העיכובים נוצרו עלויות השהיה בעקבות אי דרישת המטען על ידי חברת עטאללה וחברת זמר. בגין עלויות אלו הגיש המשלח הבינלאומי תביעה כספית כנגד שתי החברות.


טענות הצדדים


לטענת המשלח הבינלאומי, עטאללה כשוגרת המטען או כמי ששכר את שירותי המשלח הבינלאומי חייבת בכל החובות על פי שטר המטען. במידה והמטען אינו נדרש בזמן סביר לאחר הגעתו לנמל היעד יהא המשלח רשאי לאחסן את המטען על חשבונה של עטאללה. עם העמדת המכולה בנמל היעד המשלח אינו נושא בכל אחריות לשחרור המטען.


מנגד, חברת עטאללה טוענת כי מעולם לא חתמה על הסכם כלשהו עם חברת השינוע ולא התחייבה כלפיה באופן כלשהו ביחס למטען שהוזמן עבור זמר. עוד טוענת חברת עטאללה כי היא לא רכשה את המטען וכי קיימים שלושה שטרי מטען הנושאים את שמה של זמר ושכל ההודעות בדבר אי שחרור המטענים מן המכס הופנו אף הן לזמר בהיותה בעלי המטען.


עטאללה טענה כי היא סיכמה עם חברת זמר שהיא מוכנה לרכוש ממנה את שתי המכולות מהמשלוח הראשון בתנאי שאלו ישוחררו באופן מלא ונקי מן המכס. ואכן, הוסב המשלוח הנ''ל על שמה של חברת עטאללה אך התאריך שהיה על שטר מטען המקורי שהופק לזמר נשאר. על כן טוענת עטאללה כי אין כל עילת תביעה למשלח כנגדה ודין התביעה להידחות.


החלטת בית המשפט


בית המשפט קבע כי במסגרת עסקה זו התנהלותה של חברת עטאללה הייתה לקויה ולא ישרה.


בית המשפט קבע כי חברת עטאללה הפרה את חוזה ההובלה שנכרת בינה לבין המשלח הבינלאומי וניסתה להסתתר תחת כסותה המשפטית של חברת זמר אשר הייתה צד פורמלי בלבד בעסקה. למעשה,  בית המשפט קבע כי חברת עטאללה הייתה צד לעסקה הן מכוח היותה נסב על פי אחד משטרי המטען והן מכוח היותה צד לעסקה בפועל בהיותה הגורם שניהל את המו''מ והביא לחוזה, בינה לבין המשלח הבינלאומי.


בית המשפט קבע כי החוזה, שאחד מתנאיו הוא שחרור המטען בנמל היעד, הופר. עטאללה קיבלה שירות עבור הובלת המטען אולם לא הביאה לשחרורו מהמכס שזוהי חובתה על פי תנאי החוזה בין הצדדים.


לפיכך קבע בית המשפט כי עטאללה מחויבת בנזקים שנגרמו למשלח הבינלאומי. למסקנה זו ניתן להגיע גם במקרה בו עטאללה אינה צד לחוזה ולא ניתן לחייבה על פי דיני החוזים.


 


תא (נצ') 43046-10-17‏ ‏ או.סי ליינס בע"מ נ' ג'מיל עטאללה בע"מ. בפני כב' השופט אלעד טל. פסק דין מיום 13.2.20. [ב"כ הצדדים: למשלח הבינלאומי – עו"ד ר.כהן; לחברות היבוא – עו"ד ג. דחלולי]


 


 


 


 


5129371


*           *           *


הסקירהלעילהינהבבחינתתמצית. המידע הכלולבהנמסרלמטרותאינפורמטיביותבלבדואיןבמידע כדילהוותייעוץמשפטי. לקבלתפרטיםנוספים,אנאפנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

אודות הכותב:

עו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים.  Gill.Nadel@goldfarb.com -  03-6089848

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il