מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

 


 


בקרה וביקורת בשלטון המקומי ובמדינה


באיזה פורום נבחר מבקר המדינה לכמה שנים ומה תפקידו העיקרי?


 מבקר המדינה נבחר ע"י הכנסת בהצבעה חשאית לשבע שנים ,תפקידו לבחון את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין , היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים וכל עניין אחר שיראה בו צורך תפקידו העיקרי ביקורת על פעולות משרדי הממשלה וגופי הסמך הממשלתיים, וכן גופים המקבלים תקצוב ממשלתי ומקבלים גם בתקנון שלהם עול הביקורת שלו.


 


מה תפקיד המבקר הפנימי ברשות המקומית למי מוסר הדו"חות שלו ?


תפקיד המבקר הנו סטטוטורי וייעודו לפקח לבקר את תקינות וחוקיות הפעולות לצורך מנהל תקין,טוהר המידות,החיסכון והיעילות,מוסר הדוחות לוועדה לביקורת ברשות המקומית,הנמצאת תחת מועצת הרשות,וכן לאגף הביקורת במשרד הפנים,והעתקים למשרד מבקר המדינה.


מה תפקידה של הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת מי מכהן בראשה?  


תפקיד הוועדה לביקורת המדינה היא לדון בדוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מכהן בראשה נציג האופוזיציה, יכולה לזמן מבקר המדינה, דנה בדו"חות..


ההבדלים בין מבקר המדינה למבקר הרשות?


מבקר מדינה- יש לו ראיה כללית גדולה הוא עצמאי אין לו בוסים ואין לו תלות הוא מקבל משכורת מהמדינה.


מבקר הרשות – עובד רשות ומבקר את הארגון בו הוא עובד הדוחות שלו פנימיים יש ניגוד אינטרסים וסופג את הביקורת.אלו 2 כובעים יש למבקר המדינה?


נציב תלונות הציבור-מקבל פניות, תלונות מהציבור


ביקורת-מבקר מחזק את המשטר הדמוקרטי ובודק שחיתויות.


                                                                                                                   אל מי יכול מבקר המדינה לפנות על מנת להמליץ על  דין פלילי? ומה תפקידו?


מבקר המדינה יכול לפנות ליועץ המשפטי העומד בראש התביעה הציבורית על מנת להמליץ על העמדה לדין.


תפקיד היועץ:


הוא חייב להיות במעמד שופט עליון , הוא יכול לעיין בחומר החקירה ולהחליט האם להגיש כתב אישום או לא, הוא יכול להשהות ולעקב הליכים, יש לו סמכות לתת המלצות לגבי תיק, להמליץ על שימוע הוא קובע את "אינטרס הציבור", כל התיקים הפליליים חייבים לעבור תחתיו. 


 


 


 


 


דברים שיש לדעת:


1.מבקר העירייה:


מקבל שכר מהעירייה


2. מבקר הרשות מגיש הדו"ח שלו:


למועצת הרשות


3. מבקר המדינה נבחר על ידי:


. הכנסת


4. האם מבקר המדינה חייב להיות שופט בית משפא העליון:


א. לא


5. האם בבנק חייב להיות מבקר פנים?


. כן


6. מי יותר מחמיר מבקר פנימי או מבקר חיצוני?


ברור שהחיצוני


7. מי משמש כיו"ר הוועדה לביקורת ברשות המקומית?


נציג האופוזיציה


8. מי משמש כיור הוועדה לביקורת המדינה?


נציג האופוזיציה


9. האם מבקר המדינה רשאי להגיש כתב אישום?


תנאי שהתייעץ עם היועמ"ש


10.למבקר המדינה "אין שיניים"?


תלוי בהמלצותיו


 


נקודות לחשיבה:


מה חשיבות הביקורת במשטר דמוקרטי? מדוע הכנסת בוחרת את המבקר?


האם הוא כפוף לאיזו שהיא רשות שלטונית?


חשיבות הביקורת במשטר הדמוקרטי היא הגברת האמון הציבורי במערכת ,כאשר יש ביקורת אובייקטיבית הציבור משתף פעולה עם המערכת וסומך עליה וזה משפיע על רמת התפקוד של המערכת ורמת שיתוף הפעולה עם המערכת,


הכנסת בוחרת את המבקר כדי שלא יהיה כפוף לממשלה, אך הוא לא כפוף לרשות שלטונית, למרות שנמצא תחת ביקורת בג"צ, ועובד בשת"פ עם הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת..


 


 


מי הוא הרגולטור של הרשויות המקומיות? ואיזה אגף בוחן הביקורת בו? האם יש לו השפעה על הביקורת בשלטון המקומי?


משרד הפנים הוא הרגולטור הווסת של הרשויות המקומיות, האגף בכיר לביקורת בוחן את הליקויים והחריגות מהכללים,


בעקרון אסור שתהיה לו השפעה בשלטון המקומי, אך בפועל יש השפעה משום שמשרד הפנים מתקצב את השלטון המקומי, בבחינת "בעל המאה בעל הדעה".


 


מה תפקידם של המבקרים החיצוניים? ושל רואי החשבון החיצוניים?


מה הביקורת המחמירה יותר כלפי הרשות? הפנימית או החשבונאית?


מבקר חיצוני – ביקורת גדולה אין לו אינטרס, אינו מושפע כמו המבקר הפנימי.


רואי חשבון – ביקורת פיננסית כל מה שקשור לכספים דוחות, תקציב, מאזנים, תשלומים וכו' הביקורת הפיננסית יותר מדויקת ולפיכך יותר מחמירה.


 


       


 


 


                                           


 


 


 


 

אודות הכותב:

ד"ר דויד שוורץ ייעוץ ניהולי עסקי והדרכה  Phd. LLB 


ייעוץ  קריירה השכלה לימודים,הנחיית מחקרים, ספרים


מרצה ד"ר האוניברסיטה העברית ירושלים


  dvd99@015.net.il


 

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il