מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

לא כל עובד שסיים את העסקתו זכאי לפיצויי  פיטורים, אז מי כן זכאי ?


ראשית כל, נדרשים יחסי עובד מעביד בין הצדדים, אם לא קיימים יחסים אלה לא תהיה זכאות לפיצויי פיטורים. שנית, התקיימות פיטורין. עובד שפוטר מעבדותו זכאי לקבל פיצויי  פיטורים. כמו כן, קיימות עילות בהם עובד מתפטר וזכאי  גם הוא לפיצויי פיטורים. שלישית, תקופת עבודה. עובד שהשלים  שנת עבודה מלאה או יותר זכאי לפיצויים אלה. בעקבות ניצול לרעה של מעסיקים בדבר מתן פיצויי פיטורים לעובד שפוטר רק לאחר שנה מלאה, נקבע בחוק פיצויי פיטורים כי גם עובד המפוטר בסמוך לשנת עבודתו הראשונה יראו את המעביד כמי שפיטר אותו על מנת להימנע מתשלום פיצויי הפיטורים.


כמו כן, מעסיקים רבים נוטים להלין את פיצויי הפיטורים או להעניק אותם לעבוד בכפוף לתנאים שונים. לדוגמא, מעסיקם רבים דורשים מן העובד לחתום כתב ויתור בתמורה לפיצויי הפיטורים. כתב ויתור זה כולל על פי רוב וויתור של העובד על תביעת שכר עתידית שיש לו כנגד המעביד.עם זאת, ישנם חוקי עובדה, כגון חוק הגנת השכר, המגינים על זכויותיו של העובד באופן בו לא ניתן לפגוע בו גם במסגרת כתב הוויתור.


שאלה נפוצה בקרב העובדים היא מתי משולמים פיצויי הפיטורים – המועד על פי החוק הינו המאוחר מבין אלה :


יום הפסקת יחסי העובד, המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על העובד, במידה וחוזה העובדה קובע תאריך אחר לתשלום פימויי הפיטורים, העודף על זה הקבוע על פי החיקוק או בהסכם הקביוצי) יהיה מועד זה תקף לתשלום פיצויי הפיטורים, במידה ונקבעה על פי הסכם עבודה אישי או קיבוצי כי פיצויי הפיטורים יהיו תלויים במילוי תנאי מצד העובד בתום יחסי העובדה (כגון החזרת ציוד), יום מילוי התנאי יהיה יום התקופה האמורה.


 


תשלום פיצויי הפיטורים מתחלק לשניים- עובד בשכר חודשי ועובד בשכר שעתי.


עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום פיצויי פיטורים על פי משכורתו האחרונה בהכפלת מספר השנים שעבד.


עובד בשכר שעתי זכאי לתשלום פיצויי פיטורים לפי ממוצע 12 חודשי העבודה האחרונים לעבדותו בהכפלת מספר השנים שעבד.


כמו כן, עובד שעבד בכמה תקופות שונות אשר בכל אחת מהן תוגמל בשכר שונה, יהיה זכאי לחישוב הפיצויים על פי מספר תקופות.


יצוין כי, לא כל הרכיבים המפורטים בתלוש השכר נכללים בחישוב פיצויי הפיטורים- נסיעות, דמי הבראה,דמי חופשה, שעות נוספות בונוסים וכו'. פיצויי הפיטורים כוללים רק את שכר היסוד, תוספת הוותק, תוספת יוקר מחיה ותוספות שונות על פי הסכמים קיבוציים וצווי רחבה.


במקרים בהם לא משלם המעסיק את הפיצויים יכול העובד להגיש תביעה כספית בבית הדין לעבודה על אי תשלום פיצויי פיטורים.

אודות הכותב:

עו"ד אורי שאבי


עורך דין דיני עבודה

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il