מאמרים - לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת הדפסה מאתר מאמרים

לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

שאלה:

נתוניו של נישום הם אלה:
?        הנישום גרוש בפעם השנייה ונשוי כעת בשלישית.
?        הנישום משלם דמי מזונות על פי פסק דין של בית משפט, וכן הוא משתתף בכלכלת ילדיו שאינם בחזקתו.
?        דמי המזונות משולמים בנפרד בעבור כל אחת מבנות-זוגו לשעבר.

השאלה היא:
מהי כמות נקודות הזיכוי, שהנישום זכאי לה לפי סעיף 40א לפקודת מס הכנסה? האם הוא זכאי לשתי נקודות זיכוי או לנקודת זיכוי אחת ?

יניב גבריאל משיב :
התשובה על פניית השואלים מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.
 מסעיפי פקודת מס הכנסה בעניין

גרוש, המשלם מזונות לבן-זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר - זכאי לנקודת-זיכוי אחת בשל תשלום המזונות(1).

הורה, החי בנפרד מבן-זוגו, והנושא בכלכלת ילדיו שאינם סמוכים על שולחנו - זכאי לנקודת-זיכוי אחת(2).
הבעיה המשפטית

פרשנות לשונית-דווקנית של הוראות סעיף 40א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), יכולה להוביל למסקנה, אשר לפיה יוכל הנישום לקבל שתי נקודות זיכוי, במקום נקודת זיכוי אחת.

עם זאת, יש לפרש את חוקי המס לפי תכלית החקיקה ולפי פרשנות המגשימה את מטרת חיקוק החוק(3).

כלומר: כאשר לשון החוק אינה ברורה, על הפרשן להתחשב גם במגבלות אנוש בניסוח החוקים ובאפשרות שבניסוח נפלה טעות, ולפרש את חוקי המס באופן שיגשים את המטרה המיוחדת שלשמה הוא חוקק(4).

סיכום ומסקנות
לא יעלה על הדעת, כי המחוקק מעודד גירושין, לצורך קבלת הטבות מס.
לדעתי, אין מקום להעניק - לנישום שעניינו הובא בפניית השואלים - שתי נקודות זיכוי, אלא יש להעניק לו נקודת זיכוי אחת.

הפניות המשיב:
(1) סעיף 40א לפקודה.
(2) סעיף 40(ב) לפקודה.
(3) ע"א 168/82 קיבוץ חצור נגד פקיד השומה [פד"א י"ג 45; פ"ד ל"ט (2) 70].
(4) י' הדרי וא' אלתר, "החקיקה האזרחית בראי דיני המס", "עיוני משפט" י' (תשמ"ד) 424; א' ויתקון, "דרכי הפרשנות בתחום דיני המיסים", "ספר לובנברג" (תשמ"ח) 13; י' אדרעי, "מיסוי הכנסת מנהל החברה וכללי פרשנות בדיני מיסים", "הפרקליט" ל"ה (תשמ"ג - ד) 68; ה' ש' לובנברג, "פירוש חוקים פיסקליים תוך שימת לב מיוחדת לצורה ולתוכן", "הרבעון הישראלי למיסים" (תשכ"ו) 268.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il