מאמרים - דיווח לרשויות המס בעקבות שינוי ממעמד שכיר למעמד גמלאי, ופטור מדיווח זה הדפסה מאתר מאמרים

דיווח לרשויות המס בעקבות שינוי ממעמד שכיר למעמד גמלאי, ופטור מדיווח זה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

עובד שכיר, שהועסק בחברה, הגיש כל שנה דוחות לרשויות מס הכנסה. העסקת העובד נסתיימה, וכיום מצוי העובד בגמלאות והוא מקבל קצבת גמלאות.

השאלה:

האם צריך העובד (לשעבר) להגיש לרשויות מס הכנסה דוח על שינוי מעמד המיסוי; או, אין עליו להגיש דוח כלל, מכיוון שאין לו הכנסות מעבודתו כעובד שכיר ?


יניב גבריאל משיב:

מי שהיה חייב להגיש דוח על ההכנסה בשנת מס מסוימת, יהיה חייב להגיש דוח גם בשנה אשר באה אחריה; וזאת, למעט אם פקיד השומה יפטור אותו מהגשתו(1).

הוראה זו - לא תחול רק במקרים מסוימים(2).

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה בתשובתי כאן, ולנוכח המובא בפניית השואל - רצוי שמקבל הקצבה יפנה אל פקיד השומה, כדי שהוא יבדוק את האפשרות לפטור אותו כאמור מהגשת דוח לרשויות מס הכנסה בשנת גמלאותיו הראשונה, בהתאם לשינויים שחלו בהכנסותיו.


הפניות המשיב:

(1) תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988.

(2) תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התש"ס-2000.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il