מאמרים - אי חיוב פיצויי פיטורים מוגדלים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות הדפסה מאתר מאמרים

אי חיוב פיצויי פיטורים מוגדלים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

חברה נאלצת לפטר עובדים רבים, החברה מעוניינת לשלם לעובדים המפוטרים תוספת פיצויי פיטורים; וזה, נוסף על העומד לזכותם בקופת הפיצויים. תוספת פיצויי הפיטורים תהיה בשיעור %150, %180 ואף %200.

הנוהל בעניין זה הוא: את ה-%100 המגיע לעובד - הוא מקבל מקופת הפיצויים; את התוספת על ה-%100 - הוא מקבל מהמעביד.

השאלה היא:
האם תוספת פיצויי פיטורים זו נחשבת שכר לכל דבר ולכן - חייבים לשלם בעדה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות [להלן - "דמי ביטוח"]; או מדובר בפיצויי פיטורים הפטורים מדמי ביטוח ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל, פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי(*) מעניק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הן לעובד והן למעביד בשל מענק פרישה / פיצויי פיטורים ששולמו לעובד.

הפטור שבחוק האמור אינו מוגבל לחלק פיצויי הפיטורים השווה ל-%100.

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - גם פיצויי פיטורים מוגדלים (חלק פיצויי הפיטורים העולה על %100) מזכים בקבלת הפטור שבחוק האמור, ואין לראותם כשכר עבודה החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il