מאמרים - מיסוי משכורת לעובד בארץ, אשר אינו תושב ישראל ואין לו הכנסות אחרות הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי משכורת לעובד בארץ, אשר אינו תושב ישראל ואין לו הכנסות אחרות

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

עובד מעובדינו התחיל לעבוד אצלנו לפני כ-2.5 שנים, והוא עוסק אצלנו בנשיאת הרצאות. את שכרו מאיתנו הוא מקבל בקביעות. העובד הוא ישראלי, יליד הארץ, בשנות ה-40; הוא נשוי + 1.

העובד הצהיר בעבר, בטופס 101, כי יש לו הכנסות אחרות, אולם - אין הוא מקבל נקודת זיכוי על הכנסותיו האחרות, ואין מפרישים בעבורו לקרן השתלמות / לקרן לתגמולים על הכנסותיו האחרות. אישתו של העובד - עבדה.

----------------------------

בתחילת 2003 הודיע לנו העובד הודעות אלה: כי הוא החליט שמקום מושבו ו"מרכז חייו" הם בארצות הברית של אמריקה (ואגב זאת - הוא עומד לנסוע לארה"ב); כי הוא הפסיק לעבוד / לקבל הכנסות בכל המקומות שבהם עבד בארץ; כי אישתו התפטרה מעבודה (הוא הצהיר שאין היא עובדת); וכי אין לו דירה בארץ (לקבלת מכתבים: הוא נתן כתובת של קרובי משפחה).

העובד ציין בטופס 101, כי אין הוא תושב ישראל; ובסעיף ה' בטופס זה הוא ציין, כי אין לו הכנסות אחרות.

בהתאם להסכם עם העובד - הוא ממשיך לקבל מאיתנו משכורת (אומנם מוקטנת).

השאלה היא:
כיצד לנהוג בעובד האמור מבחינת המסים בשנת 2003 ?יניב גבריאל משיב:

בעובד - כאמור בפניית השואלים - יש לנהוג כלהלן:

- מחד - אין להעניק לו את נקודות הזיכוי המגיעות ל"תושב ישראל" (בגבר - 2.25 נק';
באישה - 2.75 נק').

- ומאידך - יש לחשב לו את המס לפי טבלת מדרגות המס הרגילה.


אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il