מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

פנסיונר הוא בן 68, והכנסתיו הן:

- קצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי.

- פנסיה ממקום עבודתו לשעבר, שבו היה שכיר.

- שכר, באמצעות טופס 806, אשר משולם על היותו מגשר בבית הדין לעבודה.

הערה: בזמן פרישת הפנסיונר ממקום עבודתו הוא קיבל פיצוי פרישה בסכום, העולה על התקרה הפטורה ממס. הפנסיונר שילם את כל המס המגיע, כחוק, בעניין; והוא לא ערך פריסה.

השאלות הן:

1. האם זכאי הפנסיונר להנחה במס בשיעור %35 מהפנסיה שהוא מקבל ממקום עבודתו לשעבר ?

2. האם זכאי הפנסיונר לקזז הוצאות - הוצאות על רכב וכו' - משכרו שמשולם לו עתה על היותו מגשר בבית הדין לעבודה ?


יניב גבריאל משיב:

לשאלה 1:

לפי הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"], אין מניעה להעניק פטור ממס הכנסה בשיעור %35 מן הקצבה; שכן, לפנסיונר - שעליו מובאת פניית השואל - מלאו 60 שנה.

לשאלה 2:

ההכנסה מדמי גישור, בבית הדין לעבודה, היא הכנסה "ממשלח-יד", אשר חייבת במס הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

לפיכך, ובכפוף להוראות סעיף 17 רישה לפקודה, אין מניעה לקזז מהכנסה זו כל הוצאה שיצאה בייצור ההכנסה; לרבות - הוצאות אחזקת רכב.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il