מאמרים - חישוב ניכויים וזיכויים של יחיד המתגורר באזור באר-שבע והנגב הדפסה מאתר מאמרים

חישוב ניכויים וזיכויים של יחיד המתגורר באזור באר-שבע והנגב

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

לנישום יש הכנסה שנתית, החייבת מס לשנת 2001 בסך 100,000 ש"ח. הופרשו לקרן השתלמות סך של 7,000 ש"ח ולקופת גמל סך של 7,000 ש"ח.

הנישום הוא תושב אשקלון, ומגיע לו זיכוי של %5 לחצי שנה, על פי חוק הנגב.

השאלה היא:

מה הם הניכויים והזיכויים, שעליו לשלם ולקבל, על פי האמור לעיל ?

לדעתי קיימות שתי אפשרויות, ומהי הנכונה מבין השתיים ?

1. מגיע ניכוי בעד קרן השתלמות, בסך של 4,500 ש"ח (%4.5 מההכנסה החייבת).

מגיע ניכוי בעד קופת גמל, בסך של 7,000 ש"ח (%7 מההכנסה החייבת).

מגיע לו זיכוי בעד חוק הנגב, בסך של 2,500 ש"ח (%5 X 50,000 = 100,000:2).

2. מגיע ניכוי בעד קרן השתלמות, בסך של 4,500 ש"ח, כנזכר לעיל.

מגיע ניכוי בעד קופת גמל, בסך של 6,685 ש"ח (%7 X 95,500 = 4,500 - 100,000).

מגיע לו זיכוי בעד חוק הנגב, בסך של 2,388 ש"ח (%5 X 47,750 = 95,500:2).


יניב גבריאל משיב:

חישוב המס (בשקלים ובאחוזים), שיודגם להלן לשנת המס 2001, מבוסס על הנחות היסוד הבאות:

- ההכנסה השנתית היא מ"עסק ומשלח יד", לפי סעיף 2 לפקודה.

- מקום מגוריו הקבוע של הנישום הוא באזור באר שבע והנגב, והוא היה תושב אזור
באר שבע והנגב ("אשקלון"), במשך כל שנת המס 2001.

- קרן ההשתלמות היא ל"עצמאים", כמשמעותה בסעיף 17(5א) לפקודה.

- קופת הגמל היא ל"תגמולים", כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה.

- גיל הנישום נמוך מ-50 שנה.


א. ההוצאות לקרן השתלמות

חישוב סכום התקרה

הכנסה שנתית מ"עסק ומשלח יד" 100,000

או -
תקרת "ההכנסה הקובעת" 199,000

שווה -
סכום התקרה (הנמוך שבהם) 100,000

חישוב סכום ההוצאה המוכרת
הסכום ששולם 7,000

פחות -
הוצאה לא מוכרת (%2.5 מ"סכום התקרה") 2,500 = %2.5 X 100,000

שווה -
הוצאה מוכרת (ביניים) 4,500

או -
הוצאה מירבית (%4.5 מ"סכום התקרה") 4,500 = %4.5 X 100,000

שווה -
הוצאה מוכרת (הנמוך שבהם) 4,500

ב. ניכוי לקופת גמל

חישוב סכום התקרה וסכום הניכוי

ההכנסה השנתית מ"עסק ומשלח יד" 100,000

פחות -
הוצאות לקרן השתלמות 4,500

שווה -
הכנסה לאחר קרן השתלמות 95,500

או -
תקרת "ההכנסה המזכה" 111,600

שווה -
סכום התקרה (הנמוך שבהם)" 95,500

סכום הניכוי (%7 מ"סכום התקרה") 6,685 = %7 X 95,500

ג. חישוב ההכנסה החייבת במס

הכנסה לאחר קרן השתלמות 95,500

פחות -
ניכוי לקופת גמל 6,685

שווה -
ההכנסה החייבת במס 88,815

ד. חישוב זיכוי אזור באר שבע והנגב

מחצית מההכנסה החייבת במס 44,408 = 6/12 X 88,815

או -
מחצית מתקרת אזור באר שבע והנגב 83,750 = 6/12 X 167,500

שווה -
ההכנסה לזיכוי (הנמוך שבהם) 44,408

זיכוי ב"ש והנגב (%5 מ"ההכנסה לזיכוי"): 2,220

ה. סיכום תוצאות החישוב

הוצאות לקרן השתלמות 4,500

ניכוי לקופת גמל 6,685

זיכוי אזור באר שבע והנגב 2,220

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il