מאמרים - מחיקת רישום פלילי ורישום משטרתי הדפסה מאתר מאמרים

מחיקת רישום פלילי ורישום משטרתי

נכתב על ידי איילון בירנבוים

[ הדפסת המאמר ]

תחום זה כולל טיפול בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, קיצור או ביטול תקופת התיישנות של הרשעה ומחיקת רישום פלילי או משטרתי מגיליונו של נאשם. 

המסגרת המשפטית לעניין זה מעוגנת בעיקרה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א –1981 ובתקנות שעניינן אמות מידה לביטול רישומי משטרה.

התהליך למחיקת רישום פלילי או רישום משטרתי ראשיתו בבחירת עורך דין מסור, דינמי ומקצועי הרואה לנגד עיניו את האדם המבקש את שירותיו ולא עוד תיק אחד מיני רבים.  במסגרת זו פועל המשרד בהגשת בקשות לחנינה מנשיא המדינה, לרבות בקשות לקיצור תקופת המחיקה של רישום פלילי או רישום משטרתי. הבקשות הן פרי טיפול פרטני ומסור הכולל איסוף ועיבוד החומרים הנדרשים, זיהוי מידע אובייקטיבי וסובייקטיבי שעשוי לשמש כטענות מקלות בבניית הבקשה ולהעלות את סיכוייה להתקבל. בהקשר זה נציין כי בקשות חנינה לנשיא המדינה ניתן להגיש גם לגבי חיילים שהורשעו בבתי דין צבאיים.

משך הטיפול בבקשות לחנינה למשל, אינו קצר ומכאן החשיבות לעריכת הבקשה ולטיפול הרציף בה על ידי גורם מקצועי, למרות שאין חובה לפנות בבקשת חנינה על ידי עורך דין. 

התייחסות מקצועית לחומר הנאסף, לחוות דעת מתאימות, עריכת הבקשות במתכונת נכונה וניהול מערכת בקרה ומעקב רציף על ידי עורך דין פלילי מנוסה הינה קריטית. 

על אף הרושם שעלול להיווצר בכל הקשור להליך קבלת חנינה, המדובר בבקשה שאמות המידה על פיהן היא נבדקת הינה משפטית, שכן טרם החלטת נשיא המדינה נעשית בדיקה דקדקנית על ידי מחלקת החנינות של משרד המשפטים שיוצאת עם המלצה לכבוד הנשיא באשר להחלטה שטוב יהיה לקבל בכל מקרה ומקרה. 

חריגה מהמלצת המחלקה המשפטית היא נדירה ועל כן מדובר בשלב חשוב ומכריע. מכתבים לקונים שמנגנים באופן בלעדי על מיתרי הרגש כמעט ולא יביאו לתוצאה המיוחלת ככל ואין מאחוריהם הנמקה טובה ומבוססת הנשענת על קריטריונים ברורים. 

משום כך, חשוב מאוד להיוועץ ולהיעזר בעורך דין פלילי המתמצא בהגשת בקשות חנינה וכן לגורמים המשטרתיים לצורך מחיקת רישום משטרתי.


אני סמוך ובטוח שהתנהלות נכונה מצדכם תוך שימוש בשירותיו של עורך דין שמכיר את המערכות ואופן פעולתן כמו גם את הקריטריונים המשפטיים, תגדיל בצורה ניכרת את הסיכויים שלכם, תאפשר לכם להבין שהדרך שלכם לתעסוקה בה אתם חפצים ולהתקדמות בחיים אינה בהכרח חסומה וכי יש מי שיכול לעזור לכם.שימוש בשירותיו של עורך דין פלילי המתמצא בנהלים, בקריטריונים ובאופן בו יש להגיש בקשה מסוג זה הינו לעיתים קרובות ההבדל שבין היעתרות חיובית ומענה שלילי לבקשה שלכם למחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה מנשיא המדינה ו/או מחיקת רישום משטרתי מהגורם המשטרתי הרלוונטי. 

אודות הכותב:


בהצלחה,
עו"ד איילון בירנבוים – לוחם בשבילך


http://www.ayalonlaw.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il