מאמרים - מיסוי, ביטוח ונדלן וכל מה שביניהם הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי, ביטוח ונדלן וכל מה שביניהם

נכתב על ידי חיים כהן

[ הדפסת המאמר ]

האם אתם יודעים אם תשלמו מיסים על תגמולי הביטוח? האם אפשר לרכוש נכס נדל"ן ולרשום אותו על שם החברה שבבעלותנו?


הרבה לא יודעים אך בשלהי 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית,  אשר בו יש להטיל מס על בעל המניות בחברה בגין שימוש פרטי בנדל"ן  אשר נקנה ורשום בספרי החברה. אמנם הפקודה אינה מתייחסת למס על תגמולי ביטוח, אמנם ניתן התייחסות קצרה בסוף המאמר גם לנושא תגמול ונעשה קצת סדר בביטוחים.


הטלת המס נעשתה באמצעות סעיף 3(ט1 ) בחוק מס הכנסה, התשכ"א?1961.  הסעיף לחוק מתייחס בעיקר לפדיון כספים מהחברה אך גם מרחיב את תחולתו גם לנכסים לא כספיים, אשר נקנו ע"י החברה ומכספיה ובהם עושה שימוש בעל החברה (בעל המניות המהותי) לצרכיו הפרטיים.


לפי לשון החוק, פדיון מהחברה מוגדר באחד מן הסעיפים לפקודה וכולל גם העמדת נכס של החברה לשימוש בעלי החברה המהותיים או קרובו. להלן הנכסים עליהן חל הסעיף:


1 .דירה או בית, אשר עיקר השימוש בהם הוא לצרכים פרטיים של הבעלים או קרוביהם (לרבות התכולה).


2 .כלי שיט או כלי טיס


3 .חפצים יקרי ערך, דוגמת תכשיטים או נכסי אומנות.


4 .נכסים אחרים שיקבעו על ידי  שר האוצר.


כלומר, פדיון או שימוש בנכס כאמור, תסווג לצורכי מס, כהכנסה בידי בעל המניות המהותי לפי סעיף 2(4 ,)2(2 )או 2(1 )לפקודה.


 כדי להגדיר את אותה ה"דירה" כפי שכתבנו לעיל, סעיף 3(ט1 )לחוק, מפנה אל סעיף 1 לחוק המכר (דירות) התשל"ג?1973" – דירה מוגדרת כ"חדר או מערכת חדרים אשר נועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר".


על כן, אם אנו מתייחסים לדירה אשר נרכשה על ידי חברה פלונית ואותה דירה משמשת למגורי בעל המניות המהותי או קרובו (לרבות דירת נופש או נכס פנאי אחר אשר יתכן ויעמוד ריק במשך רוב השנה).


עם הוספת הסעיף האמור בהתאם לרשומות חוק ההתייעלות הכלכלית, נקבעו הוראות מעבר אשר תכליתן לאפשר לבעלי חברה וכיוצ"ב בעלי נכסים להתכונן ליישום החוק (לבחירה אחד מהאפשרויות הבאות):


א. בעל החברה יכול להעביר את הנכס לידיו תוך קבלת פטור ממס שבח ומס רכישה


ב. בעל החברה יכול לפנות את הדירה בבעלות החברה ולא לעשות בה שימוש פרטי יותר.


ג. שימוש בנכס ("דירה") לצרכים פרטיים של בעל החברה או מקרוביו בכפוף למס, לפי הוראות סעיף 3(ט1 )לפקודה.


 


מה לגבי מס על תגמולי ביטוח?


בכל הנוגע לביטוח מוטב לעשות השוואה בין סוגי ביטוח ומחירים לסוג אחר, בענף הביטוחים הפרטיים אותם אתם רוכשים בתחום הביטוחי החיים, כך תוכלו לקבל תמונה במונחי נטו גם בענף המיסוי בגין תגמולי ביטוח בענף החיים. כלומר, ביטוח החיים תקבלו פטור ממס, אולם בתחום ביטוח הרכוש והחבויות קיימים מקרים שונים ולכן מוטב להיוועץ באיש מקצוע – יועץ מס.


 


לפני שימוש במידע אשר נכתב במאמר זה, חשוב להבין כי מטרתו הינה למסור מידע ראשוני וכללי. אין לראות בתוכן המאמר ייעוץ או חוות דעת כלשהי. כמובן שמומלץ לפני קבלת החלטה בתחום הנדל"ן בכלל ובכל תחום פיננסי כאמור להתייעץ עם איש מקצוע מורשה ומוסמך.  

אודות הכותב:

מנהל השקעות ני"ע זרים בבית השקעות גדול, התמחות בסקטור האנרגיה הירוקה.
סמנכ"ל בחברה למתן פתרונות פיננסים לארגונים גדולים
מומחה בהשוואת מנהלי השקעות


[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il