מאמרים - חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים הדפסה מאתר מאמרים

חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

משרד עו"ד רכש את מבנה המשרדים, שבו הוא יושב, בשנת 1996.

המשרד נמצא בבניין משותף של בנייני מגורים, שנבנו לפני כ-50 שנה.

המשרד משמש לעסק בלבד.

------------------

בדיון, שהתקיים במשרדי מס הכנסה, בדבר הפחת לבניין המשרד האמור לא הייתה מחלוקת, כי יש לקזז 1/3 מהעלות כרכיב קרקע (בניין המשרד נמצא במרכז העיר). המחלוקת הייתה בדבר שיעור הפחת הנתבע.

לדעתו של פקיד השומה, יש לתבוע בגין בניין המשרד פחת בשיעור %2 בלבד.

זאת - בעוד, לדעתי, קובע סעיף I, אשר בתוספת ב' ל"תקנות מס הכנסה (פחת), 1941", הבאות מכוחו של סעיף 21(ב) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961"; ובסעיף I האמור מובא בענייננו:

(2) בנייני בטון מזוין איתנים (ההדגשה שלי) ממדרגה ראשונה - %2.


(3) בניינים ממדרגה שנייה, שבנייתם איתנה פחות - %4.


השאלה היא: מהו שיעור הפחת שניתן לתבוע בגין בניין המשרד ??


יניב גבריאל משיב:

שיעורי הפחת בשל מבנים הם 4-2 (אינו כולל רכיב הקרקע הגלום בעלות המבנה(*)).

שיעור הפחת ייקבע על פי המבנה וחוזקו.

כדי לקבוע את טיב המבנה וחוזקו במדויק, יש לקבל חוות דעת מאת מומחה בתחום הבניין (שמאי מקרקעין, קונסטרוקטור וכיוצ"ב).

בחוות הדעת של המומחה תיקבע שיטת הבנייה והמצב הפיזי של כל פרטי הבניין (יסודות, קורות, קירות וכיוצ"ב).

בהתאם לקביעה זו אפשר יהיה לקבוע את שיעור הפחת של המבנה שנרכש.


(*) הפניית המשיב: חריג בנושא זה, בדבר קבלת שיעור פחת מואץ (%20) - ראה בפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון ("בניין להשכרה").

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il