מאמרים - אפשרויות חלוקת הרווח של חברה לבעל מניות בה שאינו עובד בה הדפסה מאתר מאמרים

אפשרויות חלוקת הרווח של חברה לבעל מניות בה שאינו עובד בה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

בעלת מניות בחברה: היא מעל גיל 65, והיא אינה עובדת בחברה.

השאלה היא:

האם חלוקת חלקה, של בעלת מניות זו, ברווח במשכורת שוטפת - היא דרך חלוקה תקינה; או, הדרך התקינה היחידה לחלוקת הרווח היא באמצעות דיווידנד ?יניב גבריאל משיב:

תשובתי על פניית השואל מובאת, להלן, בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייתו.

n

אי אפשר לסווג את התשלום, אשר ניתן לבעל מניות, שאינו עובד בחברה - כ"משכורת"(1). אולם - להלן מובאות אפשרויות אחרות לתשלומים, בהקשרם לעניין הנידון כאן, אשר ניתנים לסיווג:

- לחילופין: אפשר לסווג את התשלום - כ"דמי ניהול", או כ"דמי ייעוץ"(2).

- לחילופי חילופין: אפשר לסווג את התשלום - כ"דיווידנד"(3).

הפניות המשיב:

(1) סעיף 2(2) וסעיף 86 ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"].

(2) אם בעל המניות: הוא בעל ניסיון או בעל מומחיות בענף, שבו עוסקת החברה; והוא מייעץ ייעוץ מקצועי לחברה - יסווגו "דמי הניהול", או "דמי הייעוץ", כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

עם זאת, אם בעל המניות אינו פעיל בחברה - יסווגו "דמי הניהול", או "דמי הייעוץ", כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

(3) סעיף 2(4) לפקודה.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il