מאמרים - אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת הדפסה מאתר מאמרים

אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

האם קנסות, אשר מטילים שלטונות מס ערך מוסף, הם הוצאות מוכרות בתחום מס הכנסה ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל, אסור לנכות הוצאה, שהוצאה על תשלום קנסות ועל תשלומים אשר אופיים עונשי(1).

האיסור לנכות הוצאה כאמור בא להשיג מטרות אחדות כלהלן:

- מניעת הכרה בהוצאה, שהיא בניגוד לטובת הציבור.

- מניעת היכולת מן הנישום "לרכך" את עונשו על ידי הכרה בהוצאה.

- הדגשה לפני הציבור, כי אין לפנינו הוצאה במהלך העסקים הרגיל, אלא הוצאה שמקורה בחריגה מכללים וממוסכמות שכל עסק תקין צריך לנהוג לפיהם(2).

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - אסור לנכות, כהוצאה, קנסות ששולמו לשלטונות מס ערך מוסף.

הפניות המשיב:

(1) ראה את דעתו של המחוקק - בסעיף 32(13) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"]; ואת דעתם של בתי המשפט - בפסקי הדין: ע"א 507-508/59, אוצר לאשראי של הפועל המזרחי נגד פשמ"ג [פ"ד ט"י 2213]; ד"נ 22/61, קופת מלווה "העולה" נגד פשמ"ג [פ"ד י"ז 533].

(2) ראה את דעתו של המחוקק - בסעיף 17 רישה לפקודה; וכן את דעתם של בתי המשפט - בפסקי הדין: עמ"ה 208/67, אליגולשווילי נגד פשמ"ג [פד"א א' 139]; עמ"ה 13/82, פרומקין נגד פקיד שומה [פ"מ תשמ"ג (א') 410].

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il