מאמרים - מיסוי השתלמות במימון המעביד הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי השתלמות במימון המעביד

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

עובדת המועצה היא מנהלת חשבונות אצלנו. היא מוכתרת בתואר "מנהלת חשבונות דרגה 3".

עובדת זו מבקשת להשתלם במקצועה עד שהיא תוכל להיות מוכתרת בתואר "מנהל חשבונות מדופלם". העובדת מבקשת, כי נממן את השתלמותה. משך ההשתלמות: שנתיים, וההשתלמות תהיה מדי יום שישי בשבוע.

ההשתלמות הזו חיונית לעבודתה של העובדת; ומעבר להיות ההשתלמות האמורה בבחינת תרומה אישית לה, תהיה להשתלמותה זו תרומה רבה לנו, למועצה, כמקום העבודה שלה.

השאלות הן:

1. האם מימון המועצה את השתלמותה של העובדת יו?ת?ר למועצה בניכוי מס ?

2. אם לא יותר למועצה ניכוי המס האמור - השאלה היא: אם נממן את ההשתלמות באמצעות העברת המימון דרך המשכורת, האם יחויב המימון במס; ואם יחויב - בכמה יחויב ?יניב גבריאל משיב:

ככלל, כאשר הלימודים שלומד העובד, במימונו של מעבידו, לרכישת מקצוע חדש לעצמו או להעלאה מהותית של הרמה המקצועית העכשווית שלו - אלה היבטי המיסוי של מימון הלימודים הללו:

- מהיבטו של המעביד -

למעביד לא יותר ניכוי המימון, על פי סעיף 17 רישה ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"].

- מהיבטו של העובד -

לעובד ייחשב המימון ל"הכנסת עבודה" שלו, על פי סעיף 2(2) לפקודה(*).

לטעמי: הלימודים, שלומד העובד לקבלת התואר "חשבונאי בכיר" ("מנהל חשבונות מדופלם"), הם לימודים - שבסופם, עם קבלת התואר האמור - מעלים באורח מהותי, את הרמה המקצועית העכשווית שלו; לפיכך, ההוצאה על הלימודים הללו היא בעיקרה לנוחות העובד.


כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - הוצאות הלימודים לא יותרו למעביד לניכוי, וייחשבו להכנסה בידי העובד; והכול, בין שהמעביד שילם את הוצאות הלימודים במישרין לבית הספר, ובין שהעובד שילם את הוצאות הלימודים במישרין לבית הספר והמעביד "החזיר" לו את סכום התשלום.

(*) הפניות המשיב:

- פסק דין עמ"ה 369/81, מ' ד' אשכנזי נגד פקיד שומה (פד"א י"ב 139); - פסק דין עמ"ה 1/49, א' ב' נגד פקיד שומה (פ"מ ז' 79); - פסק דין עמ"ה 176/77, רשות הנמלים והרכבות נגד פקיד שומה (פד"א י' 182).

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il