מאמרים - מיסוי טיסות לעובד למקום העבודה ולהחזרתו הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי טיסות לעובד למקום העבודה ולהחזרתו

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

אדם מתגורר ברמת הגולן ועובד כשכיר בתל-אביב.
מדי יום - כדי להגיע אל מקום עבודתו, טס העובד ב"ארקיע" מראש-פינה ל"שדה דב" שבתל-אביב ובחזרה.

השאלות הן:
אם ישלם המעביד ל"ארקיע" בעבור טיסות העובד -
- האם ההוצאה תוכר לו ?
- האם יהיה קיזוז מס ערך מוסף ?

יניב גבריאל משיב:

בהנחה שהוצאות הטיסה הוצאו במסגרת תפקידו של העובד במקום העבודה, ולצורך ייצור הכנסתו של המעביד - יו?ת?ר למעביד ניכוי ההוצאה לצורכי מס, וכן יו?ת?ר למעביד ניכוי מס התשומות הגלום בהוצאה(1).

עם זאת, על המעביד לבחון בקפידה: האם, מעצם טבעו של התפקיד, מחויב העובד להימצא בכל יום בתל אביב [?]; האם דווקא ההגעה בדרך האוויר, אל מקום העבודה, היא הכרחית [?].

אם התשובה על השאלות דלעיל היא שלילית: לא יו?ת?ר למעביד ניכוי ההוצאה לצורכי מס, וכן לא יו?ת?ר למעביד ניכוי מס התשומות הגלום בהוצאה(2).

הפניות המשיב:

(1) סעיף 17 רישה ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961"; סעיף 38 ל"חוק מס
ערך מוסף, התשל"ו-1975".

(2) עמ"ה 220/70, "חברת דופלי בע"מ" נגד פקיד שומה תל-אביב 5 [פד"א ד', 273].

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il