מאמרים - המע''מ על מכירת מוניטין ל''תושב חוץ'' - הוא בשיעור אפס הדפסה מאתר מאמרים

המע''מ על מכירת מוניטין ל''תושב חוץ'' - הוא בשיעור אפס

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

תושב ישראל מוכר מוניטין לתושב חוץ.

השאלה היא:

האם עסקה זו חייבת בתשלום מס ערך מוסף ?


יניב גבריאל:

ככלל: מכירת מוניטין, בידי עוסק, מחויבת במס ערך מוסף כמכירת "נכס" לפי פיסקה (1) להגדרת "עסקה" ב"חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975" [להלן - ה"חוק"](1).

עם זאת, סעיף 30(א)(2) לחוק קובע מס בשיעור אפס, בשל מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ (ולעניין זה: "תושב חוץ" הוא מי שמרכז חייו מחוץ לישראל, והוא מצוי מחוץ לישראל בעת מכירת הנכס הבלתי מוחשי)(2).

הפניות המשיב:

(1) הגדרת "נכס" בסעיף 1 לחוק כוללת גם "טובין"; והגדרת "טובין" בסעיף 1 לחוק כוללת, בין השאר: "זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ..." [ההדגשה שלי - י' ג'].

(2) מס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי סעיף 30(א)(2) לחוק, ייקבע רק אם התקיימו כל התנאים ה"טכניים", המפורטים בתקנה 12 ל"תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il