מאמרים - זיקה בין רכיב ''החזקת רכב'' לבין הוצאות בפועל של עובד בשל רכבו - פוטרת מעביד ממס מעסיקים הדפסה מאתר מאמרים

זיקה בין רכיב ''החזקת רכב'' לבין הוצאות בפועל של עובד בשל רכבו - פוטרת מעביד ממס מעסיקים

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

ידוע לי, כי תשלומי "החזקת רכב" אינם מחייבים לשלם עליהם מס מעסיקים.

השאלה היא:

האם אפשר לייחס את התשלום על הרכיב "ניידות רכב" ואת התשלום על הרכיב "קילומטר לרכב" לרכיב "החזקת רכב", ובכך יחול עליהם הפטור ממס מעסיקים ?

יניב גבריאל משיב:

תשלומי "החזקת רכב" הם מהבולטים שבקבוצת התשלומים הנקראים "החזרי הוצאות". בקבוצה זו: נכללים תשלומים, שאותם מחזיר המעביד לעובד בעד הוצאות אשר הוציא העובד בשל עבודתו.

לטעמי: כל תשלום בשל "החזקת רכב", שאין בו קשר ברור וישיר להוצאות, שהוציא העובד בשל רכבו [להלן - "התשלומים הכוזבים"(1)], אינו מזכה את המעביד, בעת תשלומו, בפטור ממס מעסיקים(2).

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - כל עוד לא נמצאה זיקה, ולו הקלושה ביותר, בין רכיב "החזקת הרכב" לבין הוצאותיו של העובד, הוצאות בפועל(!), בשל רכבו, אין להעניק למעביד את הפטור ממס מעסיקים.

מודגש בזה, כי ברשימת התשלומים הכוזבים מצויים, בין היתר, תשלומים אלה:

- תשלומים אגרת רישוי;

- תשלום ביטוח רכב;

- תשלום הוצאות משתנות על בסיס תעריף לקילומטר;

- תשלום הוצאות קבועות על בסיס בלאי.

הפניות המשיב:

(1) "התשלומים הכוזבים" - אלה אותם התשלומים, שאינם מזכים קבלת פטור ממס, משום שאינם בבחינת רכיבי "החזקת רכב"; אולם, שמם ואופיים, מצביעים - לכאורה, וכביכול - על שייכות לרכיבים אלה.

(2) לעניין זה, ראה: l פסק דין, שניתן בשנת 1987, בבית הדין הארצי לעבודה (דיון מה/3-150); l סעיף 1(3)(א) ל"חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975".
 ____________________________________________________________________

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il