מאמרים - זיכוי ממס ''תוספת רמת פעילות א'' הדפסה מאתר מאמרים

זיכוי ממס ''תוספת רמת פעילות א''

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

פנייתנו זו עוסקת במובא ב"תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הביטחון ולעובדי המדינה באזור), התשמ"ג-1985".

בהגדרת "חייל" בתקנות אלה - כלול, בין היתר, עובד שירות הביטחון.

השאלה היא:

האם סטודנט, אשר חתום עם שירות הביטחון בהסכם העסקה על פי שעות, ואשר במשכורתו יש "תוספת פעילות רמה א'" - זכאי להנחה במס על פי התקנות, אשר מאוזכרות לעיל ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל - חייל, שוטר, איש משמר הגבול ועובד שירות הביטחון, זכאים לזיכוי ממס בשיעור של %7 ממשכורתם המיוחדת, כמוגדרת בתקנות מס הכנסה(*), עד לסכום שנתי מסוים (בשנת המס 2000: 122,800 ש"ח), והכול - בכפוף לתנאים ולסייגים שבתקנות מס הכנסה אלה(*).

זיכוי ממס כאמור, בשל עבודה ב"אזור" יינתן גם ל"אזרח ישראלי" העובד ב"אזור", שמעבידתו היא מדינת ישראל (לרבות: אזרח עובד צה"ל), שמרבית ימי עבודתו בשנת המס היו ב"אזור".

לטעמי: אם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין הסטודנט לבין שירות הביטחון, ומשכורתו כוללת: "תוספת רמת פעילות א'" - אין כל מניעה להעניק לו את זיכוי המס האמור.

(*) הפניית המשיב:
תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הביטחון ולעובדי המדינה באזור), התשמ"ג-1983.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il