מאמרים - סיווג כפול לנישום: לעניין ביטוח לאומי - ''שכיר''; ולעניין מס הכנסה - ''עצמאי'' (ולהיפך) הדפסה מאתר מאמרים

סיווג כפול לנישום: לעניין ביטוח לאומי - ''שכיר''; ולעניין מס הכנסה - ''עצמאי'' (ולהיפך)

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

אנו מעסיקים כיום, בחברתנו, שני סוגי טייסים, מבחינת אופי התגמול המשולם להם על עבודתם:


    •  טייסים שכירים רגילים.
    •  טייסים עצמאיים, שמגישים - כל חודש - חשבונית-מס, ומקבלים עליה שיק.

נושא פנייתנו זו  היא הטייסים העצמאיים הללו.

על פי "מבחן יחסי עובד-מעביד" - ברור לנו, כי מתקיימים כאן, בענייננו, יחסי עובד-מעביד.

על פי בקשתנו מן המוסד לביטוח לאומי - נוכל לשלם בעבור הטייסים העצמאיים את חלק עובד/מעביד בדמי הביטוח הלאומי באמצעות מערכת השכר הרגילה של השכירים.

השאלה היא: כאשר משלמת החברה לטייסים העצמאיים, באמצעות "תלוש השכר", כמו לשכירים; וכאשר משלמת החברה להם דמי ביטוח לאומי כמו לשכירים - האם יכולה החברה, על סמך אישור על פטור מניכוי מס במקור, אשר הם הציגו, לפטור אותם מתשלום מס הכנסה (כי הם משלמים כבר את מס ההכנסה המוטל עליהם באמצעות חשבונית-המס) ?


יניב גבריאל משיב:

בעניין מיסוי?ים של הטייסים העצמאיים, המועלה בפניית השואלים - תשובתי היא, כמובאת  להלן.

ככלל - ייתכן מצב, שבו אדם יסווג בשני סוגי סיווג בעת ובעונה אחת: לעניין הביטוח הלאומי - "שכיר"; ולעניין מס הכנסה - "עצמאי". לפיכך, אדם כאמור, שסיווגו כפול (משני סוגים), ישלם דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים בשל משכורת; ומשלם המשכורת ידווח למוסד לביטוח לאומי, כאילו עובד זה הוא "עובד שכיר"(1).

מודגש בזה, כי אין בדיווח האמור כדי לגרום למשלם לגזור גזירה שווה גם לעניין מס הכנסה; ועל המשלם לכבד את האישור לפטור מניכוי מס הכנסה במקור, שנתקבל משלטונות מס הכנסה(2).

הפניות המשיב:

(1) "צו סיווג מבוטחים" - קובץ תקנות 5882.

(2) סעיף 164 ל"פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961" והתקנות על-פיו.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il