מאמרים - פריסת ''מענק בשל עבודה נדרשת או מועדפת'' שמקבל חייל משוחרר הדפסה מאתר מאמרים

פריסת ''מענק בשל עבודה נדרשת או מועדפת'' שמקבל חייל משוחרר

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

חיילים משוחררים עבדו בעבודה נדרשת / מועדפת. לאחר התקופה המזכה הם קיבלו, באופן חד-פעמי, את המענק בעבור עבודתם בעבודה זו.

השאלה היא:

האם אפשר לפרוס את ההכנסה הזו באורח רטרואקטיבי ולייחס אותה לחודשים, שבעבורם הם קיבלו את המענק ?


יניב גבריאל משיב:

סעיף 8(ג) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"] מאפשר, בין השאר, פריסת "הפרשי שכר" שנתקבלו בשנת המס המסוימת. פריסה זו היא בעניינו של המס, החל על "הפרשי שכר" אלה; והפריסה מתאפשרת על פני 6 שנות מס בלבד, והיא מסתיימת בשנה שבה נתקבלו הפרשים אלה.

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - כדי לאפשר את הפריסה של "מענק בשל עבודה נדרשת /מועדפת", על המענק הזה להיחשב ל"הכנסת עבודה", לפי סעיף 2(2) לפקודה.

לטעמי: לאור הפסיקה - נראה, כי אפשר להגיע לכלל מסקנה, שלפיה מענק כאמור אינו בבחינת "הכנסת עבודה" לעניין הפקודה, ולפיכך אין לאפשר את פריסתו(*).

(*) הפניות המשיב:


    •  פסק דין ע"א 434/83,  פקיד שומה נגד "סולל בונה בע"מ" (פד"א י"ג, 7); פסק דין ע"א 239/85, המועצה לענף הלול נגד פקיד שומה (פד"א י"ד, 195).
    •  דעה שונה מזו - מצויה בפסק דין שנפסק קודם לכן: פסק דין ע"א 30/73, רוט  נגד פקיד שומה (פד"א ו', 201).

 

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il