מאמרים - הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה הדפסה מאתר מאמרים

הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

האם הכנסות מפנסיה, או מ"מבטחים", או מארגון מורים חייבות במס ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואלת מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

-------------------------------------

ככלל - הכנסה מקצבה ממעביד לשעבר, או מקופת גמל לקצבה המשולמת על פי חוק או הסכם קיבוצי, פטורה ממס בשיעור של %35 מהקצבה, אך לא מעל ל-%35 מתקרת "הקצבה המזכה" ("הקצבה המזכה" בשנת המס 2000: 76,560 ש"ח)(*).

הכנסה מקצבה ממעביד לשעבר, או מקופת גמל לקצבה, העולה על הסכום הפטור ממס, תהא חייבת במס(*).

(*) הפניית המשיב:
סעיף 9א ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il