מאמרים - ניכוי הוצאות סוציאליות ממשכורת שמקבל תושב ישראל בגרמניה הדפסה מאתר מאמרים

ניכוי הוצאות סוציאליות ממשכורת שמקבל תושב ישראל בגרמניה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

עצמאי, תושב ישראל, הוא גם עובד שכיר בחברה גרמנית. מהמשכורת שהוא מקבל מן החברה הגרמנית מנוכים. מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, הפרשה לפנסיה, דמי אבטלה.

השאלה היא:

מאחר שהכנסה זו ממשכורת חייבת מס בישראל - האם אפשר לנכות מהכנסה זו את ההוצאות הסוציאליות האמורות, משום שהן כרוכות בייצור הכנסתו בגרמניה [זאת, מעבר לעובדה? שהמס המנוכה ממשכורתו של הלה ייחשב לזיכוי מן המס שהוא חייב בארץ ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל - הכנסה ממשלח-יד של תושב ישראל, שהופקה מחוץ לישראל, רואים אותה כאילו הופקה בישראל, והיא תחויב במסב בישראל; והכול - בתנאי שהוא עוסק במשלח-היד האמור, בדרך כלל, בישראל(1).

לעניין המועלה כאן - די שבעבר עסק תושב ישראל זה, במשלח-היד בישראל, כדי שיראוהו כמי שעוסק בדרך כלל במשלח-היד בישראל, ואפילו הוא אינו עוסק בו בישראל, בדרך כלל, כיום(2).

בהנחה שההכנסה האמורה חויבה במס מחוץ לישראל - הרי יחול עליה סעיף 214 לפקודה והצו על פיו(3); והכול - לאחר שהופחתו ממנה ההוצאות המותרות בניכוי לפי תקנה 1 ותקנה 2 לתקנות(4).

הוצאות מסוג: "ביטוח לאומי", "פנסיה" ו"דמי אבטלה" - אינן ניתנות, לניכוי, בתנאים רגילים, לפי סעיף 17 וסעיף 32 לפקודה.

כפועל יוצא מכך, ואם נגזור גזירה שווה, אף מכוח ההיקש, הרי קל-וחומר שאין לאפשר את ניכויין של הוצאות אלה גם בתנאים מיוחדים.

הפניות המשיב:

(1) סעיף 5(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"].

(2) סעיף 5(1)(ג) לפקודה.

(3) צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ"ד-1963.

(4) תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il