מאמרים - מעביד עובד זר, חייב להנפיק לו תלוש משכורת הדפסה מאתר מאמרים

מעביד עובד זר, חייב להנפיק לו תלוש משכורת

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

במקום עבודה עובד "עובד-זר". הוא נתקבל לעבודה במקום עבודה זה באורח ישיר ולא באמצעות קבלן לכוח-אדם.

השאלה היא:

האם על מעבידו של העובד הזר האמור להוציא, בעבור עובדו זה, בעת תשלום המשכורת, תלוש משכורת רגיל ?
       


יניב גבריאל משיב:

ככלל, על עובדים תושבי חוץ, העובדים בשטח מדינת ישראל, חל החוק הישראלי על תקנותיו - הגם שאינם מועסקים באופן חוקי בישראל.

כפועל יוצא מכך: על המעביד חלה החובה - כאמור - להנפיק תלוש משכורת לעובד תושב החוץ(*).


(*) הפניות המשיב:


    •  סעיף 24 ל"חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958"; l פסק דין עמ"ה 13/82, פרומקין נגד פקיד שומה (פ"מ תשמ"ג (א') 410); 
    •  פסק דין ע"א 557/79, פקיד שומה נגד לידור (פ"ד ל"ו (3) 505); l פסק דין עמ"ה 923/62, וסרמן נגד פקיד שומה (פ"מ ל"ח 377).

 

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il