מאמרים - ניכוי הוצאות על אירוח אדם הבא מחו''ל הדפסה מאתר מאמרים

ניכוי הוצאות על אירוח אדם הבא מחו''ל

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

האוניברסיטה שלנו נוהגת לארח מדי פעם מרצים מומחים - מחוץ לארץ.

השאלה היא:

1. אילו הוצאות, בהקשרם של אורחים אלה, מותרות בניכוי - עלות כרטיס טיסה, עלות אש"ל ?

2. מה סכום ההוצאות, המותרות בניכוי בעניין הנדון, והאם יש לקבל על הוצאות אלה קבלות ?יניב גבריאל משיב:

המובא בתשובה מבוסס על "תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972" [להלן - "התקנות"].

------------------------

תקנה 3 לתקנות - מאפשרת לנכות הוצאות לאירוח אורחים מחוץ לארץ לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה; וכן, לפי תקנה 1 לתקנות, צריכה ההוצאה להיות כרוכה בייצור הכנסה.

תקנה 3 לתקנות - מורה, כי יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח אדם מחוץ לארץ ללא הגבלת תקרה, אך בתנאי שההוצאה סבירה.

מודגש בזה, כי "מבחן הסבירות" האמור יהיה שונה ממקרה למקרה, והוא יהיה תלוי בטיבו של העסק ובהיקף עסקיו של הנישום.

תקנה 6 לתקנות - מאפשרת לנכות הוצאה כאמור, אך בתנאי שההוצאה נתמכת במסמכים ובקבלות.

מודגש בזה, כי, בעניין הנדון כאן, אין הכרח, שהאורח יהא תושב חוץ. גם תושב ישראל, היושב בחוץ לארץ והבא להתארח בישראל - עניין ניכוי ההוצאות על אירוחו בישראל ייבחן וייעשה על פי המובא בתקנה 3 לתקנות.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il