מאמרים - אין להעניק נקודות זיכוי בשנת המס בעבור קודמתה הדפסה מאתר מאמרים

אין להעניק נקודות זיכוי בשנת המס בעבור קודמתה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

עובד זר עזב את הארץ לקראת סוף שנת 2000 (הוא לא עבד בחודש דצמבר 2000); והוא היה זכאי, על פי התיקון, ל-2.25 נקודות זיכוי, מאחר ששהה בארץ יותר משנה.

עובד זר זה חזר לארץ בשנת 2001 (העובדים הזרים חוזרים לארץ כשבידם דרכון שונה).

השאלה היא:

האם אפשר לתת לו את נקודות הזיכוי, שהגיעו לו בגין שנת 2000 ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואלים, מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

הערה חשובה מקדימה:

בפניית השואלים, הנושא המועלה הוא בעניינם של העובדים הזרים.

על כן, למניעת הבנה מוטעית, חלילה, מובלט בזה ומובהר נחרצות, כי - בנושא האמור - דין אחד לכל העובדים במדינת ישראל: גם עובדים תושבי חוץ וגם עובדים תושבי ישראל; ולפיכך, התשובה המובאת להלן חלה על כל העובדים במדינת ישראל.

v

ככלל - החיוב במס לכל שנת מס מוטל על בסיס שנתי(1).

כפועל יוצא מכך - לא רשאי המעביד להעניק, בשנת המס 2001, את נקודות הזיכוי המגיעות לעובד הזר בעד שנת המס 2000.

העובד הזר רשאי להגיש דוח לשנת המס 2000 ולדרוש בו את החזר המס(2).

הפניות המשיב:

אלה סעיפים מ"פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"] -

(1) סעיף 6 לפקודה.

(2) סעיף 131 לפקודה.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il